Кратък фирмен профил

О.Р.Т. ЕАД - София


Контакти

София, 1164
ул. Света гора 17
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121523325
Капитал (лв.): 2 050 000
 
 
 

Отрасъл: Производство на канцеларски и търговски мебели, без столове
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 9001 Член на GS1
Общи събрания: Последно - 13.04.2009 
Предмет на дейност: Проектиране и разработване на програмни продукти и нови числени методи, компютърно моделиране, проектиране, графики и текстове, разработка и изработка на нови физически прибори, разработка и изработка на оптични, електронни, електромеханични и механични прибори, възли и елементи, разработване на транспортни и комуникационни системи и съоръжения, проектиране и изработване на нови технологии и наукоемки разработки, изработване на детски играчки, устройства за бита, изделия от пластмаса, кожа и метал (без благородни метали), произведения на приложните изкуства, развлекателни и спортни съоръжения, проектиране и изработване на дървообработващи инструменти и машини и дървообработка, ремонтна и сервизна дейност и услуги, хотелиерска и транспортна дейност - превоз на пътници и товари, вътрешно- и външнотърговска дейност.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
28.05.2009: Списък с проектни предложения, които покриват минималните...
25.05.2009: О.Р.Т. АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
10.01.2009: О.Р.Т. АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
28.09.2005: Българският производител на офис мебели, банково и хотелско...
12.08.2005: Съветът на директорите на "О.Р.Т." - АД, София, на основание чл....
19.11.2004: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
07.09.2004: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
22.06.2004: Фирмата ОРТ АД спечели наградите Best of NeoCon 2004 и 2004...
26.08.2003: Съветът на директорите на "ОРТ" - АД, София, на основание чл....
13.06.2003: Компанията ОРТ, която през 2002 г. спечели наградата "Стол на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 601 пъти
[2016: 339, 2015: 35, 2014: 38, 2013: 77, 2012: 191, 2011: 214, ... ]