Кратък фирмен профил

БГ Сат АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
ул. Цар Иван Асен ІІ-ри 111, бл. -, вх. -, ет. 1, ап. 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123092763
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Радио и телевизионна дейност
Общи събрания: Последно - 29.08.2014 
Предмет на дейност: Доставка на интернет, предоставяне на интернет услуги, продажба на компютри и софтуерни продукти, производство, преработка, окомплектовка и сервиз на компоненти и системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми, представителство и посредничество на чуждестранни фирми, внос и износ на компоненти за индивидуални и колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми, изграждане, експлоатация и сервиз на колективни системи за приемане и разпространение на телевизионни и радио програми, предоставяне на далекосъобщителни услуги и услуги с добавена стойност, маркетинг, консултации и всяка друга дейност, която не е забранена със закон, дружеството може да осъществява и всяка друга незабранена от закона дейност, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
10.01.2013: Софийска градска прокуратура е извършила процесуално-следствени...
18.01.2012: Представители на финландската компания „Фортум“ ще бъдат другата...
19.12.2011: Излъчването на спортния канал ТВ+ само по "Булсатком" е резултат...
08.08.2011: TV+ (произнася се „Ти-Ви плюс“) е български сателитен...
25.10.2010: Война за футбола по телевизията се води между най-големите...
11.10.2010: Няма да плащаме 2 млрд. лв. неустойки за АЕЦ "Белене", договорът...
13.07.2010: БГ Сат АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
16.10.2009: БГ Сат АД - София свиква Извънредно общо събрание на акционерите...
20.09.2002: Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа...
23.08.2002: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 996 пъти
[2016: 215, 2015: 67, 2014: 73, 2013: 147, 2012: 258, 2011: 99, ... ]