Кратък фирмен профил

Товарни превози АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
бул. Трети март 74
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117029331
Капитал (лв.): 2 986 500
 
 
 

Отрасъл: Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 04.05.2012 
Предмет на дейност: Автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности в основна сфера на дейности - автомобилния транспорт, спедиторски услуги на физически и юридически лица упражняващи стопанска дейност, отдаване под наем транспортни средства на трети лица, включително и в условията на лизинг, продажба на течни горива, вътрешна и външна търговия с всички разрешени от закона стоки, машини и съоръжения, посредничество при покупко-продажба на транспортни средства, автомонтъорски услуги, включително и на принципа на ежемесечно абонаментно обслужване, складова дейност, извършване на сделки в страната и чужбина от всякакъв вид включително и да придобива и да отчуждава в съответствие със закона недвижими имоти и вещни права, ценни книги, ноу-хау, право върху търговски марки и промишлени образци.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
12.08.2009: Товарни превози АД - Русе свиква Извънредно общо събрание на...
03.06.2009: Товарни превози АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
17.02.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
17.02.2009: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
03.04.2008: Товарни превози АД - Русе свиква Годишно общо събрание на...
01.06.2007: Съветът на директорите на "Товарни превози" - АД, Русе, на...
21.11.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.05.2006: Съветът на директорите на "Товарни превози" - АД, Русе, на...
12.05.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146,...
12.05.2006: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 828 пъти
[2016: 294, 2015: 40, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 138, 2011: 66, ... ]