Кратък фирмен профил

ИХБ Електрик АД - София


Контакти

София, 1271
бул. Рожен 41
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 000620115
Капитал (лв.): 1 212 705
 
 
 

Отрасъл: Производство на електродвигатели, електрически генератори и трансформатори
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 14001 Сертификат ISO 9001 Сертификат OHSAS 18001
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 22.01.2021 
Предмет на дейност: Производство на асинхронни и синхронни електродвигатели и генератори, вътрешна и външна търговия и извършване на всяка друга дейност, която не е забранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 23   стр.    
05.03.2020: „Индустриален холдинг България“ с 33% спад на консолидираната...
04.09.2019: "Индустриален холдинг България" е събрал вече 4.53% собствени...
20.03.2018: ИХБ е продал активите на "ИХБ Електрик" за 20,33 млн. лв. "ИХБ...
28.11.2017: ИХБ Електрик АД-София (55E) Поради отписване като публично...
13.11.2017: Мажоритарният собственик на "ИХБ електрик"ще го свали от...
09.11.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление № 6715/08.11.2017 г.,...
24.10.2017: Печалбата на Котлостроене АД се свива повече от двойно за...
10.10.2017: В БФБ-София АД е постъпило уведомление относно търгово...
03.07.2017: ИХБ Електрик АД-София (55E) На проведено редовно ОСА от...
29.05.2017: ИХБ Електрик АД-София (55E) В БФБ-София АД са постъпили...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 5 363 пъти
[2016: 1 226, 2015: 275, 2014: 154, 2013: 308, 2012: 850, 2011: 630, ... ]