Кратък фирмен профил

Енергопроект АД - София


Контакти

София, 1407
бул. Джеймс Баучер 51
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831367237
Капитал (лв.): 2 000 000
 
 
 

Отрасъл: Архитектурни и инженерни дейности и технически консултации
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 10.07.2019 
Предмет на дейност: Научноизследователска, геологопроучвателна, търговска и инженерингова дейност в страната и в чужбина в областта на енергетиката, производство от традиционни и нетрадиционни енергийни източници,пренос и ефективно използване на електрическа и топлинна енергия, енергетично оборудване, комплексна автоматизация и компютърно осигуряване, маркетинг, подготовка и трансфер на кадри
 


Новини

  стр. 1 / 20   стр.    
02.09.2016: ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София (5CK) В БФБ-София АД са...
17.09.2014: Има шанс за терминала във Варна Има шанс за изграждането на...
29.10.2013: Химимпорт АД отчита неконсолидирана печалба в размер на 44.698...
31.07.2013: “Химимпорт” няма интерес към закупуването на столичния хотел...
18.05.2012: Централна кооперативна банка придоби 55% от капитала на...
12.10.2010: Софийският районен съд, III гр. отделение, 113 състав, по гр.д....
19.11.2009: Енергопроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
24.08.2009: Енергопроект АД - София свиква Годишно общо събрание на...
17.07.2009: Повече от 30 фирми искат да строят тунела под Шипка Над 30...
17.07.2009: 32 фирми, предимно чуждестранни, са заявили интерес да строят...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 826 пъти
[2016: 496, 2015: 142, 2014: 73, 2013: 146, 2012: 351, 2011: 223, ... ]