Кратък фирмен профил

Динас-98 АД - Сливен [Ликвидация]


Контакти

Сливен, 8800
ул. Самуиловско шосе
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 119087543
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Друга търговия на едро
Общи събрания: Последно - 10.05.2017 
Предмет на дейност: Управление на дейността на други дружества и търговски субекти, покупка на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни и лицензионни сделки
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
23.02.2010: Динас-98 АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
13.10.2009: Динас-98 АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
16.01.2009: Динас-98 АД - Сливен свиква Годишно общо събрание на акционерите...
24.07.2007: Съветът на директорите на "Динас 98" - АД, Сливен, на основание...
18.07.2006: Съветът на директорите на "Динас 98" - АД, Сливен, на основание...
26.09.2005: Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.07.2005: Съветът на директорите на "Динас 98" - АД, Сливен, на основание...
03.08.2004: Съветът на директорите на "Динас 98" - АД, Сливен, на основание...
05.08.2003: Съветът на директорите на "Динас 98" - АД, Сливен, на основание...
17.05.2002: Съветът на директорите на "Динас - 98" - АД, Сливен, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 895 пъти
[2016: 216, 2015: 18, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 110, 2011: 118, ... ]