Кратък фирмен профил

Водстрой АД - Стара Загора


Контакти

Стара Загора, 6000
бул. Митрополит Методи Кусев 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 123117212
Капитал (лв.): 143 000
 
 
 

Отрасъл: Строителство на хидротехнически съоръжения
Общи събрания: Последно - 19.06.2017 
Предмет на дейност: Строителство, инженеринг за техническа помощ, проектиране, маркетинг, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща) и превозни сделки (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина), складови и лицензионни сделки, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, лизинг, внос и износ на стоки, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, а когато има разрешителен режим - след получаване на съответното разрешение.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
12.07.2010: Водстрой-Стара Загора АД - Стара Загора свиква Годишно общо...
24.04.2009: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
25.04.2008: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
14.09.2007: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
15.05.2007: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
12.05.2006: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
17.05.2005: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
08.03.2005: Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл....
11.05.2004: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
16.12.2003: Съветът на директорите на "Водстрой" - АД, Стара Загора, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 471 пъти
[2016: 127, 2015: 57, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 83, 2011: 48, ... ]