Кратък фирмен профил

Прима-продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Орехова гора 42 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121689471
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Рекламна дейност
Лицензи и сертификати:  Сертификат ISO 27001 Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 30.12.2019 
Предмет на дейност: Продуцентска, рекламна, медийна, информационна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, лицензионна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.04.2012: Лесните пари за реклама на обновяването на жилищата събра всички...
12.04.2012: За разлика от другите две поръчки по програмата за саниране с...
02.12.2005: Преди седмица столичният кмет Бойко Борисов нареди да бъдат...
01.11.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
20.04.2004: Съветът на директорите на "ПРИМА - Продуцентска, рекламна,...
16.12.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
13.05.2003: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
11.04.2003: Съветът на директорите на "Прима - Продуцентска, рекламна,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 850 пъти
[2016: 420, 2015: 42, 2014: 58, 2013: 117, 2012: 194, 2011: 52, ... ]