Кратък фирмен профил

ИММИ АД - София


Контакти

София, 1220
ул. Илиянско шосе 10, п.к. 96
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831371545
Капитал (лв.): 86 865
 
 
 

Отрасъл: Производство на обработващи машини
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Емитент
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 24.06.2019 
Предмет на дейност: Проектиране, производство, монтаж и техническо обслужване, ремонт на металообработващи машини и съоръжения, оперативен и финансов лизинг на активи, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 17   стр.    
05.02.2020: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
31.01.2020: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
31.01.2020: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
04.11.2019: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен...
06.08.2019: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
01.08.2019: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
02.07.2019: ИММИ АД-София (4IM) На проведено редовно ОСА от 24.06.2019 г....
14.05.2019: ИММИ АД-София (4IM) В БФБ АД са постъпили материали за...
03.05.2019: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София представи тримесечен отчет...
01.04.2019: ИММИ АД-София (4IM) ИММИ АД-София публикува Годишен отчет на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 384 пъти
[2016: 387, 2015: 71, 2014: 47, 2013: 94, 2012: 211, 2011: 168, ... ]