Кратък фирмен профил

Самоков - Боровец 21 АД - Самоков


Контакти

Самоков, 2000
к.к. Боровец, х-л Самоков
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 122076507
Капитал (лв.): 100 000
 
 
 

Отрасъл: Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Туристически агент Туроператор
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 06.06.2018 
Предмет на дейност: Хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска, търговска дейност, всякакви други дейности, разрешени със закон
 


Новини

  стр. 1 / 6   стр.    
08.03.2010: Самоков Боровец-21 АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
14.04.2009: Самоков Боровец-21 АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
20.02.2009: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
17.10.2008: Самоков Боровец-21 АД - Боровец свиква Годишно общо събрание на...
05.08.2008: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.03.2007: Съветът на директорите на "Самоков - Боровец 21" - АД, к. к....
13.09.2005: Съветът на директорите на "Самоков - Боровец 21" - АД, к....
10.05.2005: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
12.05.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
16.04.2004: Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 336 пъти
[2016: 297, 2015: 102, 2014: 68, 2013: 137, 2012: 258, 2011: 149, ... ]