Кратък фирмен профил

Инвестпрес АД - София


Контакти

София, 1408
ул. Ярослав Вешин, бл. 41, вх. A, ап. 21
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831801250
Капитал (лв.): 62 906
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Общи събрания: Последно - 14.06.2019 
Предмет на дейност: Извършване на инвестиции в полиграфическата и другите промишлености, в строителството и другите отрасли, издателска, търговска, комисионерска и посредническа дейност, туристическа и ресторантьорска дейност, здравнополезна дейност, транспортни услуги.
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
18.05.2009: Инвестпрес АД - София свиква Годишно общо събрание на...
31.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2008: Съветът на директорите на "Инвестпрес" - АД, София, на основание...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
25.01.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
11.05.2007: Съветът на директорите на "Инвестпрес" - АД, София, на основание...
27.10.2006: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
25.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Съветът на директорите на "Инвестпрес" - АД, София, на основание...
02.08.2005: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 653 пъти
[2016: 321, 2015: 26, 2014: 28, 2013: 56, 2012: 132, 2011: 21, ... ]