Кратък фирмен профил

Ахат МДИ АД - София


Контакти

София, 1225
ул. Железопътна 20
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121707421
Капитал (лв.): 89 848
 
 
 

Отрасъл: Производство на други мебели
Общи събрания: Последно - 18.04.2019 
Предмет на дейност: Производство на мебели и метални изделия, инженеринг в областта на интериора и екстериора, търговия, както и всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
14.05.2010: Ахат-МДИ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
14.03.2009: Ахат-МДИ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
14.03.2009: Ахат-МДИ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
14.03.2009: Ахат-МДИ АД - София свиква Извънредно общо събрание на...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
01.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
27.05.2008: Ахат-МДИ АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
21.11.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
23.03.2007: Съветът на директорите на "Ахат - МДИ" - АД, София, на основание...
08.12.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 420 пъти
[2016: 330, 2015: 58, 2014: 83, 2013: 166, 2012: 288, 2011: 159, ... ]