Кратък фирмен профил

Русе - Комерс Инвест-холдинг АД - Русе


Контакти

Русе, 7000
ул. Акад. Михаил Арнаудов 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 117085329
Капитал (лв.): 81 895
 
 
 

Отрасъл: Даване под наем на собствено недвижимо имущество
Общи събрания: Последно - 30.03.2020 
Предмет на дейност: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
30.04.2009: Русе - Комерс Инвест-холдинг АД - Русе свиква Годишно общо...
19.02.2008: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
16.10.2007: Съветът на директорите на "Русе Комерс Инвест Холдинг" - АД,...
20.10.2006: Съветът на директорите на "Русе комерс инвест холдинг" - АД,...
13.09.2005: Съветът на директорите на "Русе Комерс Инвест Холдинг" - АД,...
05.07.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
21.06.2005: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
31.08.2004: Съветът на директорите на "Русе Комерс Инвест Холдинг" - Русе,...
19.03.2004: Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
09.09.2003: Съветът на директорите на "Русе комерс инвест холдинг" - АД,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 265 пъти
[2016: 682, 2015: 135, 2014: 35, 2013: 70, 2012: 129, 2011: 67, ... ]