Кратък фирмен профил

Светлина 21 Век АД - Твърдица - Дч


Контакти

Твърдица - Дч, 9673
община Шабла
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 124108747
Капитал (лв.): 401 459
 
 
 

Отрасъл: Други бизнесуслуги, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 24.08.2020 
Предмет на дейност: Хотелиерски и туристически услуги (след съответен лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, производство, преработка и търговия със селкостопанска продукция - растителна и животинска, търговско представителство и посредничество, комисионни, транспортни, спедиционни и складови сделки, продажба на стоки от собствено производство.
 

27.06.2009: Светлина - 21 - Век АД - Твърдица - Дч свиква Годишно общо...
27.06.2009: Светлина - 21 - Век АД - Твърдица - Дч свиква Годишно общо...
03.10.2006: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
23.03.2001: Съветът на директорите на "Светлина 21 век" - АД, с. Твърдица,...
23.09.1998: Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 679 пъти
[2016: 317, 2015: 58, 2014: 49, 2013: 98, 2012: 179, 2011: 12, ... ]