Кратък фирмен профил

Спектър АД - София


Контакти

София, 1142
ул. Карнеги 11 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 831431323
Капитал (лв.): 2 296 233
 
 
 

Отрасъл: Печатане на други издания и печатни продукти
Лицензи и сертификати:  Сертификат FSC Сертификат ISO 9001
Общи събрания: Последно - 18.09.2023 
Предмет на дейност: Производство на всички видове издания, фотографска продукция, значки и сувенири, компютърни продукти, реклами, полиграфически изработки, търговия на едро и дребно, транспортни услуги, ремонт и поддържане на автомобилна и полиграфическа техника, книги, книгоразпространяване и външнотърговска дейност, организиране на спортни развлечения, вкл. и водни спортове.
 


Новини

  стр. 1 / 5   стр.    
07.03.2015: В „Подкрепа на волейбола и децата на Община Тетевен“ Малко...
18.05.2009: Спектър-София АД - София свиква Годишно общо събрание на...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
27.02.2009: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
18.08.2008: Четирима са участниците в обществената поръчка за доставка на...
28.07.2008: "Система за електронни плащания България" ("СЕП България") е...
14.09.2007: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
11.05.2007: Надзорният съвет на "Спектър" - АД, София, на основание чл. 223...
18.07.2006: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
09.05.2006: Надзорният съвет на "Спектър" - АД, София, на основание чл. 223...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 107 пъти
[2016: 1 013, 2015: 92, 2014: 90, 2013: 181, 2012: 340, 2011: 165, ... ]