Кратък фирмен профил

Камчия ЕАД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
Административна сграда на "Камчия" - ЕАД
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127047235
Капитал (лв.): 108 074
 
 
 

Отрасъл: Отглеждане на домашни птици
Общи събрания: Последно - 30.08.2010 
Предмет на дейност: Производство, изкупуване и прерабока на птици, птиче месо и яйца, производство на фуражно зърно и комбинирани фуражи, производство и преработка на селскостопанска продукция, търговия в страната и в чужбина, осъществяване на транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, инженерингова дейност и сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, която не е изрично забранена със закон,производство, изкупуване и преработка на птици, птиче месо и яйчни продукти; маркетинг и търговия с птиче месо и изделия от него; производство и търговия със зърна и комбинирани фуражи; съхранение на вложено зърно и издаване на складови записи; осъществяване на дейност като публичен склад.
 


Новини

  стр. 1 / 3   стр.    
27.03.2015: КЗК разреши на германската PHW да купи част от "Лудогорско...
27.03.2015: Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на...
23.02.2015: В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на основание чл....
15.07.2010: Камчия АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
05.10.2009: Камчия АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
29.12.2008: Камчия АД - Шумен свиква Годишно общо събрание на акционерите на...
23.07.2008: Глоба от 293 000 лв. наложи Комисията за защита на конкуренцията...
22.07.2008: КЗК наложи санкции от общо 293 000 лв. на производители на яйца...
05.03.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251,...
05.03.2008: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 2 005 пъти
[2016: 600, 2015: 115, 2014: 53, 2013: 107, 2012: 294, 2011: 263, ... ]