Кратък фирмен профил

Фар АД - София


Контакти

София, 1505
ул. Буная 16, ет. 2, ап. 5
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 102225858
Капитал (лв.): 2 500 000
 
 
 

Отрасъл: Добив на други неметални материали и суровини, некласифицирани другаде
Лицензи и сертификати:  Публично дружество Член на БФБ
Общи събрания: Последно - 30.06.2020 
Предмет на дейност: Производство, търговия, съхранение и преработка на земеделска продукция, както и всяка друга дейност, чието извършване не е забранено от закона.
 


Новини

  стр. 1 / 7   стр.    
24.07.2020: Фар АД-София (5AF) Във връзка с постъпила в БФБ информация...
17.07.2020: Фар АД-София (5AF) На проведено редовно ОСА от 15.07.2020 г. на...
26.05.2020: Фар АД-София (5AF) В БФБ АД са постъпили материали за...
27.04.2020: Фар АД-София (5AF) В БФБ АД са постъпили материали за...
09.04.2020: Фар АД-София (5AF) На основание чл. 75, ал. 6 от Част IV...
09.04.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
01.04.2020: Фар АД-София (5AF) На проведено извънредно ОСА от 30.03.2020 г....
27.03.2020: Временно спиране или прекратяване от търговия: Дата и час на...
25.03.2020: Фар АД-София (5AF) Във връзка с Решение на Съвета на...
25.03.2020: Фар АД-София (5AF) Временно спиране или прекратяване от...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 762 пъти
[2016: 479, 2015: 10, 2014: 21, 2013: 43, 2012: 57, 2011: 44, ... ]