Кратък фирмен профил

Ко 95 АД - Шумен


Контакти

Шумен, 9700
ул. Цветан Занков 3 А
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 127002044
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
Общи събрания: Последно - 04.05.2020 
Предмет на дейност: Проучване, проектиране, комплектоване и изграждане на обекти в сферата на промишленото, селскостопанското, общественото и гражданско строителство и експлоатация на тези обекти, извършване на маркетингова, иновационна, инвестиционна, транспортна, спедиторска и лизингова дейност, производствена, сервизна и експлоатационна дейност и всякакви услуги в областта на строителството, всякакви други дейности, които се извършват по търговски начин в страната и в чужбина, незабранени със закон.
 

29.07.2003: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
25.07.2003: Съветът на директорите на "КО - 95" - АД, Шумен, на основание...
10.05.2002: Съветът на директорите на "КО - 95" - АД, Шумен, на основание...
30.10.2001: Съветът на директорите на "КС - 95" - АД, Шумен, на основание...
15.09.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5...
18.07.2000: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
09.03.1999: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
26.01.1999: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231,...
30.10.1998: Съветът на директорите на "КО 95" - АД, Шумен, на основание чл....
23.12.1997: Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174,...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 659 пъти
[2016: 416, 2015: 47, 2014: 29, 2013: 58, 2012: 116, 2011: 9, ... ]