Кратък фирмен профил

Артескос 98 АД - Пловдив


Контакти

Пловдив, 4000
ул. Рогошко шосе 36
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 126155998
Капитал (лв.): 392 000
 
 
 

Отрасъл: Спомагателни дейности по финансово посредничество, некласифицирани другаде
Общи събрания: Последно - 02.12.2019 
Предмет на дейност: Добиви производство на инертни материали, обучение, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри, транспортна дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително-монтажна дейност, ремонтни и възстановителни, проектантски и инвестиционни услуги (като предприятие), търговска дейност в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон, проектиране, ръководене и извършване на взривни работи (след надлежно разрешение), предлагане на интернет услуги
 


Новини

  стр. 1 / 4   стр.    
20.08.2010: Артескос-98 АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
26.09.2009: Артескос-98 АД - Димитровград свиква Извънредно общо събрание на...
16.07.2009: РВП Кьоне АД, дъщерно дружество на ЖП инфраструктура холдингово...
16.07.2009: Дъщерното дружество на "ЖП инфраструктура холдингово дружество"...
25.05.2009: Артескос-98 АД - Димитровград свиква Извънредно общо събрание на...
25.05.2009: Артескос-98 АД - Димитровград свиква Годишно общо събрание на...
03.11.2008: Когато стане дума за конфликт на интереси, човек се сеща за...
09.05.2008: Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231...
24.04.2007: Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
18.08.2006: Съветът на директорите на "Артескос 98" - АД, Димитровград, на...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 942 пъти
[2016: 439, 2015: 88, 2014: 41, 2013: 82, 2012: 154, 2011: 48, ... ]