Кратък фирмен профил

Камекс М АД - София


Контакти

София, 1404
ул. Луи Айер 2
[Абонамент за BEIS]
 

Фирмени данни


БУЛСТАТ: 121751738
Капитал (лв.): 50 000
 
 
 

Отрасъл: Посредническа дейност по управление на недвижимо имущество
Членство: Българска Стопанска Камара
Общи събрания: Последно - 17.07.2020 
Предмет на дейност: Проучване и проектиране на строителни, ремонтни и реставрационни работи на жилищни, обществени, търговски и производствени сгради, вкл. архитектурни и културни паметници, предприемаческа дейност, добив и обработка на скални материали, транспортни и таксиметрови услуги, автосервиз, вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство, представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лицa.
 


Новини

  стр. 1 / 2   стр.    
17.03.2010: Камекс-М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2009: Камекс-М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
23.04.2009: Камекс-М АД - София свиква Годишно общо събрание на акционерите...
06.03.2009: Софийският градски съд на основание чл. 491а, ал. 2 ГПК във...
08.08.2008: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119,...
04.03.2008: Съветът на директорите на "Камекс - М" - АД, София, на основание...
03.07.2007: Камекс М АД изпълнява каменно-облицовъчни, строително монтажни...
15.05.2007: Съветът на директорите на "Камекс - М" - АД, София, на основание...
09.03.2007: Съветът на директорите на "Камекс - М" - АД, София, на основание...
08.03.2005: Съветът на директорите на "Камекс - М" - АД, София, на основание...
 

Пълният текст на новините е достъпен само за абонати
Фирменият профил е посетен 1 075 пъти
[2016: 535, 2015: 97, 2014: 44, 2013: 89, 2012: 187, 2011: 41, ... ]