БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 20.04.2018

 
20.04.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 47 192.61 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София5 80013 844.60
SKK Сирма груп холдинг АД - София5 5055 284.80
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София4 60019 885.80
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 4002 634.80
3JR [SFARM]Софарма АД - София1 0104 243.01
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1501 299.60