БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.03.2024

 
01.03.2024 - Сегмент акции Premium

Оборот: 314 401.71 BGN
Търгувани дружества: 9