БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 76 912.92 BGN
Търгувани дружества: 7

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София25 36751 368.18
SKK Сирма груп холдинг АД - София11 4009 815.40
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София6 90311 714.39
3JR [SFARM]Софарма АД - София5902 301.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София1501 102.50
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица61423.95
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София50187.50