БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 17.08.2018

 
17.08.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 424 136.84 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София177 555388 490.34
3JR [SFARM]Софарма АД - София4 00016 196.00
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2 41018 798.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица90652.50