БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 72 294.70 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
3JR [SFARM]Софарма АД - София13 99659 776.92
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София3 1475 258.64
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София1 4002 343.60
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица3782 560.19
5MB [MONBAT]Монбат АД - София2132 355.35