БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 18.08.2017

 
18.08.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 200 711.02 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София48 78193 220.49
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София18 16034 649.28
3JR [SFARM]Софарма АД - София4 63322 812.89
5MB [MONBAT]Монбат АД - София3 34037 731.98
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София2 27512 296.38