БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - Сегмент акции Premium

Оборот: 48 177.10 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София18 88732 051.24
3JR [SFARM]Софарма АД - София2 3759 951.25
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София1 6402 751.92
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София6433 422.69