БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 21.02.2018

 
21.02.2018 - Сегмент акции Premium

Оборот: 51 257.81 BGN
Търгувани дружества: 6

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6C4 [CHIM]Химимпорт АД - София15 15136 665.42
4CF [CCB]Централна кооперативна банка АД - София9101 734.46
5MB [MONBAT]Монбат АД - София6006 000.00
4KX [LACH]Корадо България АД - Стражица5784 465.63
3JR [SFARM]Софарма АД - София4121 709.80
5F4 [FIB]Първа инвестиционна банка АД - София125682.50