БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.02.2023

 
02.02.2023 - Сегмент акции Premium

Оборот: 625 222.67 BGN
Търгувани дружества: 9