БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 19.10.2018

 
19.10.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 4 614.37 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
E7P Експат Бета АДСИЦ - София2 1221 805.82
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София431858.55
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София3001 950.00