БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.08.2018

 
16.08.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 214 687.90 BGN
Търгувани дружества: 3

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София99 894205 581.85
6F3 [FPP]ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София11 2025 881.05
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5003 225.00