БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 18.08.2017

 
18.08.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 267 979.32 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София105 300250 614.00
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София6 29814 422.42
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София1 100977.90
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София3001 965.00