БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 21.02.2018

 
21.02.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 767 872.74 BGN
Търгувани дружества: 5