БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.10.2017

 
19.10.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 31 911.49 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София13 95931 156.49
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София1 000755.00