БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 01.03.2024

 
01.03.2024 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 16 634.90 BGN
Търгувани дружества: 5