БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 7 728.15 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София2 4004 495.20
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София5013 232.95