БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 47 380.10 BGN
Търгувани дружества: 4

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София10 99624 037.26
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София10 00018 550.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София7194 682.85
5BD [LAND]Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София100110.00