БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.02.2023

 
02.02.2023 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 23 808.91 BGN
Търгувани дружества: 3