БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 11.12.2017

 
11.12.2017 - Сегмент акции - АДСИЦ

Оборот: 36 272.84 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
6F3 [FPP]ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София5 8503 849.30
5BU [BREF]Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София5 30011 638.80
6A6 [ATERA]Адванс Терафонд АДСИЦ - София3 9358 672.74
5AX [AKTIV]Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив2 00010 800.00
6S6 [SFI]Софарма Имоти АДСИЦ - София2001 312.00