БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 09.06.2023

 
09.06.2023 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 4 155.10 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
SFAW Софарма АД - София3 7004 155.10