БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 22.06.2018

 
22.06.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 7 141.20 BGN
Търгувани дружества: 5

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
ECDC БТФ Expat Croatia CROBEX UCITS ETF ФОНД - София2 0001 760.00
HUBE БТФ Expat Hungary BUX UCITS ETF ФОНД - София2 0001 650.00
SK9A БТФ Expat Slovakia SAX UCITS ETF ФОНД - София2 0001 700.00
SLQX БТФ Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF ФОНД - София2 0001 940.00
BGX Борсово търгуван фонд (БТФ) Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София8091.20