БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 23.05.2024

 
23.05.2024 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 643 850.80 BGN
Търгувани дружества: 2

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
CCR7 НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп ФОНД - София45 270642 834.00
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София8201 016.80