БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 16.08.2018

 
16.08.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти
Няма сделки на избрания пазарен сегмент