БФБ-София - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ-София - 19.04.2018

 
19.04.2018 - Сегмент за борсово търгувани продукти

Оборот: 176.35 BGN
Търгувани дружества: 1

КодДружествоБрой
ценни книжа
Оборот (лв.)
GRX БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF ФОНД - София176176.35