БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.05.2020

 
29.05.2020 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент