БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 07.12.2018

 
07.12.2018 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент