БФБ - последна сесия

Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 18.11.2019

 
18.11.2019 - Пазар ДЦК
Няма сделки на избрания пазарен сегмент