Борсови цени
БФБ код: BSE (Сегмент акции Standard)
Пазарна
капитализация
Последна сделкаПоследни 365 дни
ДатаПоследна ценаПромянаМакс.Мин.Средна.
98 742 900.00 лв.19.04.202415.00 лв. 016.50 лв.8.54 лв.11.23 лв.

Подробни котировки

От:  До:  Периодичност:  По дни  По месеци 
Въведете датите във формат дд.мм.гггг

Със съдействието на Българска фондова борса