Борсови цени
БФБ код: FIB (Сегмент акции Premium)
Пазарна
капитализация
Последна сделкаПоследни 365 дни
ДатаПоследна ценаПромянаМакс.Мин.Средна.
697 716 864.00 лв.13.06.20244.68 лв.-0.02 лв. Down5.20 лв.2.04 лв.3.10 лв.
БФБ код: 5F41 (Сегмент за права)
Пазарна
капитализация
Последна сделкаПоследни 365 дни
ДатаПоследна ценаПромянаМакс.Мин.Средна.
 10.06.20200.00 лв. 0--n.a.

Подробни котировки

От:  До:  Периодичност:  По дни  По месеци 
Въведете датите във формат дд.мм.гггг

Със съдействието на Българска фондова борса