Управители
Съвет на директорите
Асен В. Ягодин - Председател
 Маню Т. Моравенов - Изп. директор
Христина С. Пендичева - Член
Васил Д. Големански - Член
Радослава Г. Масларска - Член
Няма налични данни
Участие на управителите в други дружества
Асен В. Ягодин
Управител в
Асоциация на банките в България - София - Управителен съвет (Зам. председател)
ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс груп ЕАД - София - Надзорен съвет (Член)
И Ар Би Пропърти Сървисиз София ЕАД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Юробанк България АД - София - Управителен съвет (Изп. директор)
Маню Т. Моравенов
Управител в
Инфоком АД - София - Съвет на директорите (Член)
Инфодом АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Парк Мениджмънт Къмпани ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер вВасил Д. Големански
Управител в
Централен Депозитар АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Радослава Г. Масларска
Управител в
Елана Трейдинг АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Елана Финансов Холдинг АД - София - Съвет на директорите (Член)