Управители
Съвет на директорите
 Весела П. Манчева - Изп. директор
Николай П. Петков - Член
Биляна И. Вълкова - Член
Няма налични данни
Участие на управителите в други дружества
Весела П. Манчева
Управител в
Грийнхаус Стрелча АД - София - Съвет на директорите (Член)
Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София - Съвет на директорите (Член)
Николай П. Петков
Управител в
Стратегия Асет Мениджмънт АД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София - Съвет на директорите (Изп. директор)
Биляна И. Вълкова
Управител в
Алтерон АДСИЦ - Варна - Съвет на директорите (Член)
Дивелъпмънт груп АД - София - Съвет на директорите (Член)
Дивелъпмънт Асетс ЕАД - София - Съвет на директорите (Член)