Управители
Съвет на директорите
 Яни В. Драгов - Изп. директор
Ралица С. Йорданова - Член
Константин В. Драгов - Член
Няма налични данни
Участие на управителите в други дружества
Яни В. Драгов
Управител в
Роо Брандс ЕООД - София - Управителен съвет (Управител)
Оренда Груп ООД - София - Управителен съвет (Управител)
Акционер в