Новини
Новини за 2000
 
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.2000 г. по ф.д. № 3162/95 вписа промени за "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД: освобождава управителя Иван Димитров Желев; избира за управител Димитър Петров Терзиев.
Източник: Държавен вестник (12.05.2000)