Новини
Новини за 2008
 
ОБЩИНА БУРГАС РЕШЕНИЕ № 10 от 19 юни 2008 г. На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК Общинският съвет - гр. Бургас, реши: 1. Допълва списъка с обекти за приватизация към годишната план-програма за работата на надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация - Бургас, за 2008 г. със следните обекти: - магазин в ж. к. Славейков, до бл. 30 (павилион) - собственост на "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, Бургас; - магазин, ж. к. Меден рудник, кв. 12, зона "А" (павилион) - собственост на "Хляб и хлебни изделия" - ЕООД, Бургас; - магазин, ул. Мария-Луиза 5, Бургас - свободен. 2. Да не се извършват разпоредителни сделки с имуществото на обособените обекти, сключване на договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити с общински имоти. Председател: В. Симеонов
Източник: Държавен вестник (05.08.2008)