Новини
Новини за 1994
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение N 255 от 16.ХI.1993 г. по ф.д. N 830/92 вписа промяна за "Випом" ЕАД (обявление N 6164, ДВ, бр. 54/92): увеличава капитала от 34 904 000 лв. на 352 586 000 лв.
Източник: Държавен вестник (06.09.1994)