Новини
Новини за 1997
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени за "Випом" - ЕАД, Видин (обявление № 20599, ДВ, бр. 72/94): намалява капитала от 352 856 000 на 295 582 000 лв.; разделя капитала в 295 582 поименни неделими акции по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (05.02.1997)
 
Видинският завод за производство на помпи "Випом" ЕАД ще изнася продукцията си за Куба и Алжир. Пазарът в Алжир беше възстановен през 1995 г. с износ на продукция за 532 хил. щ. долара. Договореният износ за Куба възлиза на 100 хил. щ. долара.
Източник: 24 часа (24.02.1997)
 
Видинската фирма "Випом" АД ще подпише договор с руският концерн "Газпром" за доставка на помпи на стойност 1 млн. щ. долара. Предвижда се договора да влезе бартера стоки срещу газ.
Източник: Континент (21.04.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 136 от 10.V.1995 г. по ф.д. № 830/92 вписа промени за "Випом" - ЕАД (обявление № 6164, ДВ, бр. 54/92): заличава Слави Славчев Янакиев като член на съвета на директорите и като изпълнителен директор; вписва новия член на съвета на директорите и изпълнителен директор Аспарух Живков Първанов, който ще представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (02.05.1997)
 
Съветът на директорите на "Випом" - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 5.VIII.1997 г. в 13 ч. в спортната зала във Видин при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1996 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 3. промени в устава на дружеството; 4. избор на органи за управление и определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за 1997 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в заседателната зала в административната сграда на дружеството, ул. Цар Иван Асен II № 9, ет. 4. Регистрирането на участниците ще започне в 9 ч. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците - с личен паспорт и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.
Източник: Държавен вестник (01.07.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 206 от 1.VIII.1995 г. по ф.д. № 830/92 вписа промени за "Випом" - ЕАД: заличава Илия Петров Христов като член и председател на съвета на директорите и вписва новия член и председател на съвета на директорите Георги Динев Георгиев.
Източник: Държавен вестник (05.08.1997)
 
Единственият български производител на водни помпи - "Випом" АД - Видин отчете за първото полугодие на годината приходи от 2,377 млрд. лева, съобщи изпълнителния директор на дружеството Аспарух Живков. Брутната печалба за периода възлиза на 72 млн. лева, а чистата - 42 млн. лева. Акционери във "Випом" АД са държавата с 39,8 на сто от капитала, ПФ "Труд и капитал" с 34 на сто, СПФ "Дунав" с 16,2 на сто, ПФ "Континентал" с 0,77 на сто и ПФ "Булгарлизинг" с 0.01%. Индивидуалните акционери притежават 2,53 на сто от обявения капитал в размер на 299 млн. лева.
Източник: Демокрация (07.08.1997)
 
Съветът на директорите на "Випом" - ЕАД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.X.1997 г. в 13 ч. в спортната зала на Видин, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. промени в съвета на директорите и определяне възнаграждението на неговите членове; 3. промяна на избрания експерт-счетоводител за 1997 г. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в заседателната зала на IV етаж на административната сграда на дружеството във Видин, ул. Цар Иван Асен II 9. Регистрирането на участниците започва в 9 ч. на 17.X.1997 г. Акционерите се легитимират с личен паспорт, а пълномощниците с личен паспорт и нотариално заверено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (05.09.1997)
 
ПФ "Труд и капитал" АД провали със скандал общото събрание на акционерите на месокомбинат "Видин" АД. Причината е несъгласие с предложенията на държавата. През месец август същият ПФ провали и общото събрание на акционерите на "Випом" АД с обвинението, че държавата се опитва да наложи двама свои представители като членове на съвет на директорите на предприятието.
Източник: 24 часа (08.09.1997)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 183 от 5.VI.1996 г. по ф.д. № 830/92 вписа промяна за "Випом" - ЕАД: увеличава капитала от 295 582 000 лв. на 299 120 000 лв., разпределен в 299 120 поименни акции по 1000 лв.
Източник: Държавен вестник (22.10.1997)
 
"Випом" АД - Видин най-големият производител на на помпи и помпено оборудване в България навърши 50 години от създаването си. Фирмата произвежда широка гама от центробежни, вихрови и диагонално тръбни помпи. Освен това извършва инженерингова и дейност по проектиране и изграждане на машинната и електрическата част на водоснабдителни помпени станции.
Източник: Пари (15.12.1997)