Новини
Новини за 1999
 
Агенцията за приватизация на основание § 11 ЗППДОбП съобщава за сключените сделки през периода август - ноември 1998 г.: I. Основни продажби: "Целхарт" - АД, гр. Стамболийски - 23 % от капитала, продадени на "Ъшъклар Холдинг" - А.Ш., за 2 100 000 щ.д., платими: 50 % от цената в срок 5 работни дни от деня на подписване на договора и 50 % в срок до 45 календарни дни от подписване на договора в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България; "Китка" - АД, гр. Нови пазар - 25 % от капитала, продадени на "Китка 1" - АД, за 802 590 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 802 590 щ.д. и лихви по забава върху акциите, предмет на приватизационната продажба, се учредява залог по реда на Закона за особените залози в полза на продавача; "Юта" - ЕАД, Русе - 24 % от капитала, продадени на "Юта - 97" - АД, за 350 000 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства, включително инвестиционни бонове; стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 350 000 щ.д. и лихви по забава акциите, придобити от новия собственик, се блокират в полза на продавача; "Завод за инструментална екипировка" - АД, с. Горна Малина - 76 % от капитала, продадени на Клейс Герит Ден Хаан, собственик на холдингова групировка "Ден Хаан Груп", Белгия, за 833 000 щ.д., платими: 20 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 80 % от цената в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България в срок до 45 дни от датата на подписване на договора; за 3 години - да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 065 000 щ.д., до 2001 г. да увеличи средносписъчния брой на заетите лица в дружеството от 34 на 65; "Пивоварна Ариана" - АД - 4,27 % от капитала, продадени на "Брюмастерс холдинг лимитид" за 170 000 щ.д., платими: 50 % от цената в деня на подписването на договора и 50 % в срок 30 дни от подписването на договора в държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на ЗУНК на Република България; "Изида" - АД, гара Елин Пелин - 24,4 % от капитала, продадени на "Изида" - Ин" - АД, за 193 116 щ.д., платими: 10 % от цената в деня на подписване на договора и 90 % в размер левовата равностойност на 173 804 щ.д. за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации; след едногодишен гратисен период стойността на неизплатената част от цената се увеличава с 50 на сто от основния лихвен процент за съответния изтекъл период считано от датата на подписване на договора; като обезпечение за сумата в размер левовата равностойност на 173 804 щ.д. и лихви по забава върху акциите, придобити от новия собственик, се учредява особен залог в полза на продавача; "Добрич" - ЕАД, Добрич - 70 % от капитала, продадени на "Добрич 98" за 2 666 400 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок шест години на шест годишни вноски; 50 % от неплатената част се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер 950 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Формопласт" - АД, Кърджали - 24,4 % от капитала, продадени на "Формопласт - 98" - АД, за 197 291 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Мелор" - ЕАД, Пазарджик - 55 % от капитала, продадени на "Мелор - 98" - АД, за 3 310 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума се заплаща в брой, останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации, както и други законови платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 910 000 щ.д. и да запази и увеличи средносписъчния брой на заетите лица в дружеството на 208 души; "Универсал комерс" - ЕАД, София - 67 % от капитала, продадени на "Терснаб - 98" - АД, за 1 650 002 щ.д., платими: 10 % от цената към момента на подписване на договора, като 50 % от сумата ще бъде платена в брой, а останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации и/или други законови платежни средства (в т.ч. и инвестиционни бонове) в срок 45 дни от датата на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период, като 30 % се заплащат в брой, а останалите 70 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или други законови платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Випом" - АД, Видин - 26,2 % от капитала, продадени на "Випом - инвест" - АД, за 552 100 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Акумикар" - ЕАД, Монтана - 72 % от капитала, продадени на "Приста Ойл" - АД, София, и "Акумикар - 98" - АД, Монтана, за 3 375 000 щ.д.; "Приста Ойл" - АД, София, придобива 26 % от предлаганите акции, като схемата на заплащане е следната: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % от цената за срок до 15 дни и 50 % - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове до 30 дни от деня на подписване на договора; "Акумикар 98" - АД, Монтана, придобива 46 % от предлаганите акции, като цената за тях ще бъде заплатена по следния начин: 10 % от сумата в брой в деня на подписване на договора и 90 % за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще се заплати в брой, останалите 50 % - в държавни дългосрочни облигации; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, да направи инвестиции в размер 1 566 000 щ.д. и да поддържа 315 работни места; "Руно - Г" - ЕООД, Габрово - 65 % от капитала, продадени на "Руно" - АД, за 1 600 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 5 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 589 444 щ.д.; "Елма" - АД, Троян - 21 % от капитала, продадени на "Елма - Електромотори" - АД, за 900 200 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "ЛВК - Винпром" - АД, Търговище - 25 % от капитала, продадени на "Винпром - Търговище 96" - АД, за 2 000 000 щ.д., платими 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Севко" - АД, Севлиево - 23,4 % от капитала, продадени на "Ледекс Груп" - ООД, за 618 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Прогрес" - АД, Стара Загора - 23 % от капитала, продадени на "Прогрес - 98" - АД, за 232 200 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "ЗМК - Никопол" - АД, Никопол - 31 % от капитала, продадени на "Enerholding Limited" за 1 215 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % - до 30 календарни дни от подписването на договора в брой, и 50 % - до 45 календарни дни в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния дълг на Република България; "Коприна" - АД, Свиленград - 21 % от капитала, продадени на "Коприна - 98" - АД, за 249 457 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Интерхотел Грандхотел София" - АД, София - 55 % от капитала, продадени на "Уърлд Трейд Къмпъни" - ООД, за 7 100 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 70 % от цената в брой до 45 дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и инвестиции в размер 4 000 000 щ.д.; "Булконс" - ЕАД, Първомай - 70 % от капитала, продадени на "Булконс - Актив" - АД, за 1 357 800 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 7 години на шест равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 210 000 щ.д. и да увеличи с 10 души списъчния брой на заетите лица в дружеството; "Струматекс" - ЕАД, Благоевград - 65 % от капитала, продадени на "Струматексинвест" - АД, за 1 775 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплаща в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, както и/или други законни платежни средства; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 150 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; "Модул" - АД, гр. Бяла - 21,9 % от капитала, продадени на "Модул - 97" - АД, за 248 010 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалата - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "М+С Хидравлик" - АД, Казанлък - 24 % от капитала, продадени на "М+С - 97" - АД, за 728 255 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % - за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % от тази сума ще бъде заплатена в брой, а останалите - в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния и/или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; "Светлина" - АД, Сливен - 55 % от капитала, продадени на "Светлина Инвест" - АД, за 3 000 000 щ.д., платими: 10 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 90 % от цената за срок 10 години на 9 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; 50 % се заплащат в брой, а останалите 50 % в държавни дългосрочни облигации, емитирани по вътрешния или външния дълг на Република България, и/или с инвестиционни бонове; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 1 801 600 щ.д. и да запази и увеличи средносписъчния рой на заетите лица в дружеството; "Винпром - Разград" - ЕАД, Разград - 80 % от капитала, продадени на "Винарна - Русе" - АД, за 770 000 щ.д., платими: 30 % от цената в брой в деня на подписване на договора, 20 % от цената в брой до 30 дни от подписването на договора и 50 % от цената в брой до 45 дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството; за 5 години инвестиции в размер 4 015 000 щ.д.; "Интерхотел Тримонциум" - АД, Пловдив - 58 % от капитала, продадени на "Новотел Европа" - АД, за 3 150 000 щ.д., платими: 50 % от цената в брой в деня на подписване на договора и 50 % от цената в брой за срок до 20 календарни дни от подписването на договора; за 3 години да запази предмета на дейност на дружеството, инвестиции в размер 3 504 000 щ.д. и да запази средносписъчния брой на заетите лица в дружеството. II. Сделки по чл. 35 ЗППДОбП дискотека "Велико Търново", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продадена на ЕТ "Моника - Петър Петров" - Варна, за 64 097 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, а останалите за 5 г. на пет годишни вноски; снекбар "Метропол", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Ерос Лефтеров", Варна, за 60 225 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Вятърна мелница", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на ЕТ "Надя - Дженко Атанасов" за 92 046 щ.д., платими: първоначална вноска 27 646 щ.д., останалите за 5 г.; "Автодрум", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "ЕВД - Костадинов - Георги Костадинов", Варна, за 27 584 щ.д., платими: първоначална вноска 10 %, останалите за 5 г. с едногодишен гратисен период, от тях 50 % в брой и 50 % в държавни дългосрочни облигации; "Кафе-аперитив - Малина", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Дуков - Георги Дуков", Варна, за 28 429 щ.д., платими: първоначална вноска 10 000 щ.д., срок за плащане на цялата сума - до 16.XII.2000 г.; бар "Ориент" и пицария към него, о.ч. от "Слънчев бряг", продадени на ЕТ "КИК - Катя Цекова", Несебър, за 49 080 щ.д., платими: 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации за 5 г.; сладкарница "Спортна среща", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадена на ЕТ "Геси - 91 - Борис Иванов", Варна, за 55 198 щ.д., платими: 30 % първоначална вноска, останалите на 5 годишни вноски; сладкарница "Лотос", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продадена на ЕТ "Лотос - 111 - Мария Панайотова", Несебър, за 103 000 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации и/или други законови платежни средства; фотоателие, о.ч. от "Българска фотография" - ЕАД, продадено на Ромео Везев Парапунов за 14 441 500 лв., отстъпка 2 888 300 лв., първоначална вноска - 10 %, останалите - за 6 г. на 5 равни годишни вноски с едногодишен гратисен период; магазин № 27, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на ЕТ "Йорданка Добрева - Мишо" за 27 735 568 лв., платими: първоначална вноска 30 %, останалите на 5 годишни вноски; магазин № 248, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на ЕТ "РЙД - Румяна Христова", Варна, за 8407 щ. д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите на пет годишни вноски; кафе-аперитив "Емона", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продадено на ЕТ "СМ. Майкъл - Марин Маринов", Несебър, за 112 500 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; ресторант "Делфин", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на ЕТ "Делфин - 991 - Ковачев и сие", Несебър, за 124 200 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; кафе-аперитив "157", о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Яна - 50 - Янка Павлова", Варна, за 37 925 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; фотоателие, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продадено на ЕТ "Обектив - фото и видео - Стойко Стойков", Варна, за 13 081 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; магазин № 64, о.ч. от "Лазур" - ЕАД, продаден на Лиляна Георгиева Димитрова, Нина Миланова Генова, Мария Кирова Вълчева, Маринка Лечева Станева, Снежана Кирилова Севданова, Донка Костова Сивкова за 95 050 щ.д. (отстъпката е 24 605 240 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; хотел "Мак", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на "Мак" - ООД, Варна, за 329 887 щ.д. (отстъпка 37 044 200 лв.), платими: първоначална вноска 40 000 щ.д., останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; магазин и складово помещение, о.ч. от "Тракия - РМ" - ЕООД, продадени на Енчо Костадинов Енчев, Пловдив, за 16 000 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; аптека, о.ч. от "Топливо" - АД, продадена на ЕТ "Пеония - Емилия Иванова" за 4198 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Воденицата", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на Продан Димитров Тодоров, Варна, за 163 660 щ.д. (отстъпка 7 408 840 лв.), платими: първоначална вноска: 49 100 щ.д., останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; снекбар "Ролба", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Обзор - Любомир Георгиева", Варна, за 373 500 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 30 % в брой, 70 % в държавни дългосрочни облигации; ресторант "Добруджа", о.ч. от "България" - АД, продаден на "Колектив ресторант Добруджа" - ООД, Добрич, за 389 036 щ.д. (отстъпка 83 005 588 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % в държавни дългосрочни облигации; търговски обект - помещение о.ч. от "Топливо" - АД, продаден на ЕТ "КМГ - 111 Кунчо Игнатов", Ловеч, за 12 622 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; снекбар "Сирена - 2", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Нели - 87 - Георги Апостолов" за 28 950 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Крим", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на ЕТ "Малек - Керанка Стоянова" за 204 677 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; магазин за хранителни стоки, о.ч. от "Горубсо" - ЕАД, продаден на ЕТ "Югоустрем - Кирил Маринов", Златоград, за 10 900 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; ресторант "Червено и бяло", о.ч. от "Слънчев бряг" - АД, продаден на СД "Червено и бяло - Димитров, Христов, Матев и сие" за 65 057 щ.д., платими: първоначална вноска 35 000 000 лв.; останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; кафе-аперитив, о.ч. от "Осъм - инженеринг" - ЕАД, продадена на ЕТ "Авел - 7 Гинка Аврамова" за 10 770 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г.; винарна "Гданск", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продадена на ЕТ "Боянов - Йордан Боянов" за 84 317 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, 50 % по ЗУНК; ресторант и сладкарница "Камчия", о.ч. от "Златни пясъци" - АД, продаден на "Лукс - 2000" - ООД, Варна, за 246 413 щ.д. (отстъпка 22 633 327 лв.), платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. - 50 % в брой, останалите 50 % по ЗУНК; склад № 1, о.ч. от "Агромашинаимпекс" - ЕАД, София, продаден на ЕТ "Жеко Недев", Хасково, за 6889 щ.д., платими: първоначална вноска 30 %, останалите за 5 г. III. Сделки за продажба на преференциални дялове: "Българска роза Севтополис" - АД, Казанлък - 17,85 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 209 206 лв.; "Захарен комбинат Кристал" - АД, Пловдив - 14,31 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 94 105, 98 хил. лв.; "Оргтехника" - ЕООД, Силистра - 6,6 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 237 486,950 лв.; "Родопска тъкан" - ЕАД, Смолян - 2,29 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 23 316,160 лв.; "Фрукто" - АД, Сливен - 2,45 % продадени на лица по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП за 25 382 392 лв. IV. Сделки за продажба на остатъчни дялове: "Етавия" - ЕООД, Кюстендил - 0,29 % продадени на "Спорт Фешън" - АД, Кюстендил, за 2 358 000 лв.
Източник: Държавен вестник (12.01.1999)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 11 от 12.I.1999 г. по ф.д. № 228/97 вписа промени за "Випом" - АД: заличава съвета на директорите: Вени Николов Вълчев, Аспарух Живков Първанов, Георги Динев Георгиев, Иван Петров Ревалски и Иван Кирилов Обрешков; вписва нов съвет на директорите в състав: Иван Петров Ревалски - председател, "Труд и капитал холдинг" - АД, София, като юридическо лице, представлявано от Любен Асенов Марков - зам.-председател, и Аспарух Живков Първанов - член; дружеството се представлява от изпълнителния директор Аспарух Живков Първанов.
Източник: Държавен вестник (09.03.1999)
 
В неплатен отпуск излязоха 370 работници от "Випом" АД - Видин, съобщиха от предприятието. Фирмата единствена в страната произвежда водни помпи. Причина за престоя са недостатъчното натоварване на производствените мощности и свитият външен и вътрешен пазар. Основен потребител на продукцията на дружеството е руският пазар, но в последните месеци няма никакви поръчки за него.
Източник: Стандарт (10.03.1999)
 
Съветът на директорите на "Випом" - АД, Видин, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 28.V.1999 г. в 13 ч. в стола на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 1998 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител за резултатите от одиторската проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1998 г.; 4. предложение на СД за разпределение на печалбата на дружеството за 1998 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1998 г.; 6. предложение на СД за избор на дипломиран експерт-счетоводител за одиторска проверка на годишния счетоводен отчет за 1999 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на участниците ще започне в 10 ч. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в заседателната зала на дружеството.
Източник: Държавен вестник (20.04.1999)