Новини
Новини за 2008
 
Випом АД - Видин /VIPOM/ ще разкрива регулираната информация пред обществеността чрез БИК Капиталов пазар ЕООД. Пълният текст на съобщението можете да откриете на адрес: http://www.beis.bia-bg.com/
Източник: Капиталов пазар (06.03.2008)
 
Вчерашната борсова търговия приключи при общ оборот от 6 млн. лв. и противоречиви настроения сред индексите. Sofix падна с 0.06% до 1139.23 базисни точки, съпровождан от BG40, който смъкна 0.18% от нивото си до 328.36 пункта. Младите индекси се устремиха нагоре и успяха да регистрират покачване в стойностите си. BGREIT прибави към нивото си скромните 0.04% до 93.63 пункта, а BGTR30 порасна с 1.16% до 775.31 точки. Общо 230 938 акции на Зърнени храни България смениха собственика си при средни нива 2.10 лв. Сделките не повлияха върху цената на книжата на компанията. Засилена търговия имаше с акции на Химко, което повлече надолу цената им. Бяха изтъргувани 102 460 акции от торовия завод на средни нива от 0.10 лв., което е 9.09% спад. БТК уверено тръгна нагоре и регистрира 29.96% оскъпяване на книжата си до 10.41 лв. Книжата на Сердиком се качиха с 29.87% спрямо сряда и вече се котират на 9.13 лв. В губещата половина на борсата се забелязваше Кремиковци, след като мечките свалиха 13.37% от цената на акциите на дружеството до 14 лв. Прехвърлени бяха 50 книжа на комбината. Випом АД се раздели с 10.91% от цената на акциите до 16 лв. Оловно-цинковият комплекс се търгуваше с 2.12% по-евтино. Загубата бе предизвикана от изтъргуваните 1069 книжа на средни нива 42.02 лв. Котировките на Химимпорт бяха оцветени в червено след 1.08% спад на акциите до 8.23 лв. Обект на покупко-продажба станаха 8922 книжа на компанията.
Източник: Пари (25.04.2008)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 24.07.2008. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2007 година.
Източник: Агенция по вписвания (06.06.2008)
 
Випом АД-Видин /4VI/, чието общо събрание се проведе на 24 юли 2008, не разпределя дивидент за 2007 г. Випом АД-Видин отчете печалба в размер на 375 000 лв. Цялата печалба се отнася във Фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (25.07.2008)
 
Ситуацията на БФБ беше доста шарена в края на вчерашната търговска сесия, след като индексите не постигнаха консенсус за движението си. Sofix напредна с 0.24% до 1033.94 базисни точки. Последва го BGREIT с 0.36% покачване в нивото си до 88.56 пункта. Широкият BG40 мина в служба на мечките и загуби 1.59% от стойността си до 257.38 точки. Дружествата от BGTR30 дръпнаха индекса с 0.10% надолу до 677.03 пункта. Общият оборот от сделките на борсата остана под 3 млн. лв., като най-голям интерес имаше отново към ПИБ. Купувачите плащаха средно по 5.94 лв. за акция на трезора, което представлява оскъпяване с 0.17%. Обект на покупко-продажба станаха 41 566 книжа на компанията. Летният сезон се оказа печеливш за Златни пясъци АД и акциите му нараснаха с 13.70% до 7.96 лв. Оптимизмът не бе чужд и на Синергон холдинг, след като изтъргуваните 1390 лота на компанията фиксираха цена за акция от 7 лв. Това доведе до 4.01% скок на ценните книжа спрямо вчера. Петрол остана на зелено с нова цена за лот 9.94 лв. Компанията отчете 4.63% поскъпване на акциите си по време на сесията. Химко пое надолу, след като известно време акциите му се пласираха при нива 15 ст. Мечките обаче отнеха 1 ст. от цената им до 14 ст. Прехвърлени бяха 2188 акции на компанията. Инвеститорите решиха да свалят книжата и на видинския Випом с 19.95% до 16.25 лв. Дружеството е изгубило 61% от цената на акциите си от началото на годината.
Източник: Пари (14.08.2008)
 
Мечките се нахвърлиха настървено върху борсовите индекси в първия ден от седмицата. Най-тежко пострада BG40, след като загуби 2.09% от стойността си до 246 базисни точки. Измерителят на сините чипове потъна с 1.79% до 1009.61 пункта, като се доближи застрашително до психологическия праг от 1000 точки. акциите на 12 от дружествата в Sofix поевтиняха под натиска на инвеститорския песимизъм. BGREIT и BGTR30 също бяха в незавидна ситуация с понижение в нивата от 1.62 и 1.53%. Индексът на АДСИЦ се установи на 85.11 базисни точки, а BGTR30 приключи с 654.29 пункта. Борсовият оборот беше едва 2.77 млрд. лв., като преобладаваха сделките с акциите на Монбат. Прехвърлени бяха 52 866 книжа на компанията при средни нива 11.81 лв. Дружеството отчете спад в цената на акциите си с 1.75%. Монбат съобщи, че през август е предприел обратно изкупуване на над 84 хил. свои акции при средна цена 11.24 лв. Северкооп Гъмза холдинг беше сред малкото дружества с покачване на книжата от 7.12% до 1.79 лв. ОЦК напредна с 2.34%, след като 790 смениха собственика си до нова цена 28.40 лв. Синергон холдинг набра скорост и оскъпи акциите си с 1.36% до 6.35 лв. Лидер на червената хорда се оказа Бианор холдинг с 35.29% поевтиняване на книжата. Обект на търговски отношения станаха 1000 лота на компанията при средна цена 5.50 лв. Двуцифрени бяха загубите и за Випом АД Видин, чиито акции олекнаха с 10% до 16.20 лв. Надолу пое и Еврохолд България със спад от 1.42% до 4.85 лв. Инвеститорската кошница пое 3573 лота.
Източник: Пари (02.09.2008)