Новини
Новини за 2009
 
Инвеститорите на БФБ заспаха зимния си сън със закъснение. Вчера общият оборот на борсата едва се добута до 1 млн. лв. За пореден ден търговията на българския капиталов пазар се задържа на границата на санитарния минимум. Вялата търговия помогна на индексите да напомпат мускули и те завършиха с повишение. Първенец беше BGTR30, който добави 1.56% към стойността си до 191.01 пункта. След него се подреди BGREIT със скок от 1.18% до 40.24 пункта. Sofix се увеличи с 0.89% до 266.86 пункта, а BG40 достигна 88.34 базисни точки след увеличение от 0.74%. ФИА България отново изигра познатата си роля на компания с най-голямо ценово отклонение и отчете ръст от 109.79% до 3 лв. за брой. За тази цел бяха нужни едва 9 акции. Големият печеливш сред сините чипове беше Холдинг Пътища. Инфраструктурната компания качи акциите си с 13.27% до 1.83 лв. Това стана след неколкодневни понижения по позицията. Вчерашния ръст донесоха 6219 прехвърлени акции. Мечките замъкнаха в бърлогата си инвестициите на акционерите във Випом. Видинският производител на помпи поевтиня с над 40% и се котираше на 1.20 лв. за акция в края на сесията. Едва 10 акции донесоха този спад. Зърнени храни България и Химко си оспорваха първенството за най-търгувана акция. В крайна сметка агрокомпанията надделя с близо 33 хил. изтъргувани ценни книжа. За врачанския торов завод остана второто място с 25 582 прехвърлени дяла.
Източник: Пари (13.02.2009)
 
Три от борсовите индекси се понижиха в последния час на търговията и така не успяха да задържат вихреното си начало. Най-губещ беше BGREIT - бенчмаркът на АДСИЦ затвори с понижение от 1.48%, което го свали на 40.50 пункта. Индексът на сините чипове Sofix заличи 0.92% и се смъкна до 274.32 точки. Равнопретегленият BGTR30 изтри 0.79% от стойността си, което го остави на 196.91 пункта. Широкият BG40 затвори на 89.48 точки, след като загуби 0.69%. Понижение отчетоха 56% от търгуваните позиции. Биковете привлякоха в своите редици 31% от дружествата, а останалите 13% не претърпяха промяна в цената на акциите си. Фаворит на инвеститорите вчера беше Випом АД. Акциите на видинското дружество отчетоха ръст от 67.7%. Едва 10 лота на компания-та смениха собственика си, а цената се изкачи до 8.89 лв. за акция. По позицията на Елма АД минаха 500 книжа, което беше достатъчно, за да изстреля акциите с 41.43% до 0.99 лв. за брой. Контраатаката на мечките поведе Лавена АД, след като книжата й отчетоха спад от 24%. Цената се понижи до 19 лв. за акция при прехвърлени 40 лота. Плътно зад нея се движеше ямболското ХЕС АД, като книжата на дружеството коригираха стойността си с минус 21.05%. Общо 3025 лота смениха собственика си на цена 3 лв. за брой. На засилен инвеститорски интерес се радваха акциите на Българска роза - Севтополис АД и по позицията минаха 101 238 лота. След нея бе Софарма Трейдинг АД, където бяха прехвърлени 100 100 акции.
Източник: Пари (17.02.2009)
 
Липса на интерес у инвеститорите донесе ниски обороти на фондовата борса и по време на петъчната търговия. Общият дневен оборот достигна 1.145 млн. лв., а борсовите измерители отчетоха поредния си спад. Индексът на сините чипове Sofix регистрира спад от 0.53% до 260.79 пункта, секторният BGREIT се смъкна с минималните 0.12% до 39.99 точки, а BGTR30 затвори със спад от 0.72% до 188.04 пункта. Единствено широкият BG40 измерител отчете 1.20% ръст, което му донесе ниво от 85.85 пункта. На седмична база и четирите индекса потвърдиха мечия тренд на БФБ. Sofix e 5.81% по-ниско спрямо миналия петък, BGTR30 се понижава с 5.26%, BG40 с 4.72%. BGREIT регистрира най-малкото седмично понижение от 2.72%. Сред най-търгуваните в петък акции бяха тези на Адванс Екуити Холдинг с обем от 314 хил. лв. При ТК-Холд АД оборотът беше за 117 хил. лв. Сделките при Адванс Терафонд бяха на стойност 44 хил. лв. Централна кооперативна банка и Химимпорт също бяха сред най-ликвидните компании. Петте дружества съставляваха около 50% от общия обем на борсата. Най-печеливши в петъчната сесия затвориха книжата на Адванс Екуити Холдинг, регистрирали ръст от 24.84%. Значително поскъпване отбелязаха и книжата на Завода за хартия-Белово АД и Българска роза-Севтополис АД съответно с повишение от 8.77 и 3.67%. Най-губещи със спад от 38.12% се оказаха книжата на Випом АД, следвани от Билборд, при които понижението беше 8.61%.
Източник: Пари (23.02.2009)
 
Нетната печалба на Випом АД се увеличи със 75% до 576 хил. лв., сочи годишният неконсолидиран отчет на дружеството. Нетните приходи от продажби на компанията за миналата година възлизат на 5.5 млн. лв., което е с 530 хил. лв. повече спрямо 2007 г. Разходите по икономическите елементи нарастват с 8% и към 31 декември 2008 г. са в размер на близо 5 млн. лв. По време на вчерашната борсова сесия в една сделка бяха прехвърлени 36 лота на Випом АД. Една акция се котираше на средните нива от 6.50 лв., като това е понижение от 1.51% от нивата на отваряне.
Източник: Пари (08.04.2009)
 
Випом АД - Видин свиква Годишно общо събрание на акционерите на 15.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (07.05.2009)
 
Празничната еуфория от четвъртък приключи ден по-късно. Въпреки това борсовите индекси запазиха оптимистичното си настроение и завършиха на зелена територия. Бенчмаркът на сините чипове Sofix издрапа с повишение от 0.40% и приключи сесията на ниво от 383.39 пункта. Широкият измерител BG40 прибави към стойността си 2.36% до 105.24 базисни точки. Биковете издърпаха и BGREIT нагоре, макар и с минималните 0.05% до ниво на затваряне от 39.73 пункта. BGTR30 скочи с 0.99% до 279.97 базисни точки. Общата пазарна капитализация на фондовата борса в петък достигна 11.22 млрд. лв., като беше завъртян общ дневен оборот от 2.7 млн. лв. Във фокуса на инвеститорите в края на миналата седмица беше Монбат. По позицията на производителя на акумулатори бяха изтъргувани 102 287 лота на средна цена от 4.80 лв. Това е понижение от 0.08% спрямо нивата на отваряне. Първа инвестиционна банка също беше сред най-търгуваните в петък. Обект на покупко-продажба бяха 72 428 книжа на трезора на единична цена от 2.66 лв. Водач на биковете беше Ямболен АД, който отчете повишение от 30% до 0.91 лв. за ценна книга. Енергоремонт холдинг също беше сред печелившите позиции. При прехвърлени 471 лота акциите му поскъпнаха с 18.25% до средните нива от 14.67 лв. Повишение от около 10% имаше за Синергон холдинг, Фазерлес АД, Випом АД и САФ Магелан АД и Агрия Груп холдинг. От мечата прегръдка обаче най-много пострада Кремиковци. Акциите на химическия комбинат загубиха 10% от стойността си до 0.25 лв. за брой. Интерес на пазара предизвикаха и предлаганите права на Химимпорт. Бяха прехвърлени 220 480 лота на холдинга за по 0.14 лв. всеки, като спрямо цената на отваряне от 0.01 лв. те се повишиха с 1 110%.
Източник: Пари (11.05.2009)
 
Новите борсови индекси BGREIT и BGTR30, които се изчисляват от 3 септември 2007 г., надвиха по-старите измерители Sofix и BG40. Бенчмаркът на АДСИЦ спечели най-много по време на днешната сесия, като повишението му от 0.43% го изведе на 39.85 пункта. Равнопретегленият BGTR30 затвори търговията на ниво от 276.74 базисни точки, или с 0.26% повече спрямо началото на сесията. Най-старият индекс Sofix претърпя минимална отрицателна корекция от 0.02% и се понижи до 377.80 пункта. Широкият BG40 загуби 0.33% от стойността си и това го свали на 102.62 точки. Сесията завърши с минимален превес на биковете, под чието ръководство бяха 44% от търгуваните 81 компании. Всяка четвърта позиция попадна под меча окупация, а 16% от дружествата затвориха без промяна в цената на акциите си. След решението за увеличението на капитала на нефункциониращия торов завод Химко АД купувачите насочиха вниманието си именно към книжата на комбината. По позицията беше отчетен най-големият ръст на БФБ, като повишението от 45.83% напомпа акциите до 11 ст. за брой. Компанията беше сред най-ликвидните, след като инвеститорите сключиха 97 сделки с дяловете на Химко. Общо 88 872 лота смениха собственика си, което направи комбината най-търгуваната компания. На гребена на зелената вълна се качиха книжата на Випом АД и Хидропневмотехника АД, които наваксаха съответно 37.06 и 17.30%. Мечките намериха сигурно убежище в Складова техника АД, след като дружеството се срина с 25%. Едва 9 дяла смениха собственика си, което свали цената до 15 лв. за акция.
Източник: Пари (13.05.2009)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 739 от 12.IХ.2007 г. по ф.д. № 228/97 вписа промени за “Випом” - АД: вписва освобождаването на съвета на директорите в състав: “Приви” - АД, представлявано от Иван Петров Ревалски, “ВИП контрол” - ЕООД, представлявано от Красимир Андреев Кръстев, и “ВИП експерт” - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев; вписва заличаването на “ВИП експерт” - ЕООД, представлявано от Гошо Цанков Георгиев като изпълнителен директор; вписва съвет на директорите в състав: Иван Петров Ревалски, Красимир Андреев Кръстев и Гошо Цанков Георгиев; вписва като председател на съвета на директорите и изпълнителен директор Гошо Цанков Георгиев, като заместник-председател на съвета на директорите Иван Петров Ревалски и като член Красимир Андреев Кръстев; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор Гошо Цанков Георгиев.
Източник: Държавен вестник (19.05.2009)
 
Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 11.IХ.2007 г. по ф.д. № 228/97 допуска прилагането на представения, проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на “Випом” - АД.
Източник: Държавен вестник (19.05.2009)
 
Випом АД-Видин /4VI/, чието общо събрание се проведе на 15 юни 2009, не разпределя дивидент за 2008 г. Випом АД-Видин отчете печалба в размер на 567 000 лв. да остане във фонд Резервен.
Източник: Капиталов пазар (17.06.2009)
 
Водещият индекс на Българската фондова борса Sofix изтри всичко спечелено от 10 август насам по време на вчерашната борсова сесия. Бенчмаркът финишира на ниво от 436.80 пункта, което е спад от 3.86% спрямо нивата на отваряне. Равнопретегленият измерител BGTR30 дори го изпревари в движението си на червена територия, като регистрира загуба от 3.89% до 327.55 базисни точки. Широкият показател BG40 се свлече с 2.56% до ниво на затваряне от 123.41 пункта. Секторният индекс BGREIT беше вчера с най-малка отрицателна корекция от 0.33% до 41.97 точки. На фона на мечото нашествие активността на инвеститорите беше сравнително висока. Общият дневен оборот на БФБ достигна близо 1.5 млн. лв. Централна кооперативна банка по време на цялата търговия привличаше играчите. Обект на покупко-продажба станаха 140 074 лота на трезора на средна цена от 1.50 лв., което обаче смъкна книжата на ЦКБ с 5.94%. Въпреки това за последния един месец акциите на банката са възстановили 45.95% от стойността си. Изтъргувани бяха и малко над 100.6 хил. компенсаторни инструменти на обща стойност 26 хил. лв. Най-голям положителен резултат вчера записа Кремиковци АД. Акциите на металургичния комбинат скочиха с 50% до 0.51 лв. за брой. Книжата на производителя на помпено оборудване Випом АД се сринаха с 46.20% до средните 8.50 лв.
Източник: Пари (18.08.2009)
 
Само секторният индекс BGREIT се раздвижи След като няколко дни облигациите на Хелт енд уелнес бяха най-значимото събитие на борсата, вчера те изчезнаха от полезрението на инвеститорите. Сделки с дългови книжа пак имаше, но при далеч по-ниски обеми. Вчера през Българската фондова борса преминаха 10 лота на Св. св. Константин и Елена Холдинг АД при 100% от номинала на цена от 1000 EUR за брой. Най-силно раздвижване имаше на фронта на акционерните дружества със специална инвестиционна цел. Сделки имаше със 7 компании от сегмента. Най-голямо беше поскъпването по позицията на БенчМарк фонд имоти АДСИЦ. Книжата на дружеството увеличиха цената си с 15.56% до 0.52 лв. за брой. Големият губещ във вторник ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ поскъпна минимално с 0.23% до 0.43 лв. за брой. Раздвижването в сектора на имотните фондове донесе рязък скок на BGREIT. Измерителят се увеличи с 2.19% до 48.43 пункта. Останалите индек-си отчетоха минимални изменения. Единственият измерител, приключил сесията на червено, беше BG40, който загуби 0.23% от стойността си до 122.43 пункта. Най-голям оборот вчера имаше с акциите на БГ Агро, които направиха дебют на борсата. Силна търговия имаше и с привилегированите книжа на Химимпорт. Над 100 хил. прехвърлени акции не донесоха изменение в цената. Сред активните позиции бяха още Зърнени храни България и Първа инвестиционна банка. По традиция сделки се сключиха и със слаболиквидни дружества като Випом, Благоевград БТ, Пълдин Холдинг АД, Фазерлес АД и др.
Източник: Пари (03.12.2009)