Новини
Новини за 2014
 
Клиенти на Raiffeisen Bank International са придобили дялови участия в две български публични компании, сочат данни от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Това са Випом АД, където са придобити 12.5% и 5.05% от Дружба АД, като продавач по двете сделки е Palmer Capital Emerging Europe Equity. Випом АД приключи 2013 г. с печалба от 55 хил. лв. спрямо положителен финансов резултат от 382 хил. лв. за година по-рано. От своя страна Дружба АД има загуба от 541 хил. лв. към 31 декември 2013 г. срещу отрицателен финансов резултат от 762 хил. лв. за година по-рано.
Източник: profit.bg (04.02.2014)
 
Би Джи Ай Груп е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ до над 5% Би Джи Ай Груп АД е увеличило дела си в Булленд инвестмънтс АДСИЦ от 4,0479% на 5,0391% на 27 януари 2014 г., съобщи Централен депозитар. Би Джи Ай Груп АД привлече 5,16 млн. лв. с увеличение на капитала си и по проспект трябва да вложи средствата в парцел в София и соларен парк. Телекомплект инвест АД е увеличило дела си в Софарма имоти АДСИЦ от 18,6387% на 20,503% на 30 януари 2014 г. Palmer Capital Emerging Europe Equity FU е продало 12,5007% от Випом АД и 5,0558% от Дружба АД на 30 януари 2014 г., като купувач е Raiffeisen Bank International AG, купила съответните пакети и след сделките притежаваща съответно 12,5007% и 5,0558%. Енергони АД е било дружеството с най-много изтъргувани книжа на пода на БФБ-София през миналата седмица с 12 010 000 бр. С най-много сделки - 487, е била емисията обикновени акции на Химимпорт АД. На извънборсов пазар с най-голям брой изтъргувани дялове (акции) е бил ДФ ДСК Фонд на паричния пазар с 8 154 035 бр., докато най-много сделки е имало с ДФ ДСК Стандарт - 225 броя.
Източник: Инвестор.БГ (05.02.2014)