Новини
Новини за 1994
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.№ 46/91 за "Водоснабдяване—Дунав"—ЕООД (обявление № 5127, ДВ, бр. 45/92): вместо досегашния управител Йордан Георгиев Митев е назначен Петър Илиев Димитров, който ще управлява и представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (06.05.1994)