Новини
Новини за 1996
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване – Дунав" – ЕООД, Разград (обявление № 5127, ДВ, бр. 45/92): увеличава капитала от 91 813 000 лв. на 315 758 981 лв.
Източник: Държавен вестник (12.11.1996)