Новини
Новини за 1998
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: увеличава капитала на дружеството от 320 337 083 лв. на 661 973 085 лв.
Източник: Държавен вестник (14.08.1998)