Новини
Новини за 2001
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. по ф. д. № 46/91 на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (19.10.2001)