Новини
Новини за 2004
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: заличава като управител Петър Илиев Димитров; вписва като управител Огнян Христов Хинов, който ще управлява и представлява дружеството.
Източник: Държавен вестник (26.10.2004)