Новини
Новини за 2006
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф. д. № 46/91 за "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД: вписа нов адрес на управление ул. Сливница 3А.
Източник: Държавен вестник (20.01.2006)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2004 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (12.05.2006)