Новини
Новини за 2007
 
Безпрецедентно дело стартира в Районния съд в Разград. Държавното “Водоснабдяване-Дунав” ЕАД съди единственото у нас частно “ВиК” ЕТ “Ердуван Чакър” заради водопроводите в селата Раковски и Киченица. Монополистите претендират, че тръбите са държавни и искат пари за наем, за пропуснати ползи и нанесени щети. Частниците твърдят, че направената в Киченица през 1956-1957 година и в Раковски през 1967-1968 година водопреносна система не е на държавата, защото местните хора са я строили със собствени сили и средства.
Източник: Труд (02.03.2007)
 
Разградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен отчет за 2005 г. на "Водоснабдяване - Дунав" - ЕООД, Разград, по ф. д. № 46/91, е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (11.09.2007)