Новини
 
Съветът на директорите на "Златни пясъци сервиз" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.III.2001 г. в 10 ч. в к. к. Златни пясъци в дирекция "Златни пясъци" при следния дневен ред: 1. изменение на устава на дружеството - промяна на предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС приема предложение за изменение на устава относно промяна предмета на дейността на дружеството; 2. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейност на дружеството за 2000 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2000 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им за 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им за 2000 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2001 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в офиса на дружеството - Варна, к. к. Златни пясъци, дирекция "Златни пясъци".
Източник: Държавен вестник (23.02.2001)
 
"ЛУКойл Нефтохим" АД получи лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 15 години. Държавната комисия за енергийно регулиране даде 30-годишен лиценз и на "Златни пясъци - сервиз" АД за разпределение на електрическа енергия. Така лицензираните дружества в енергетиката станаха 77.
Източник: Стандарт (19.05.2001)
 
Ваканционното селище "Оазис", разположено върху 11 927 кв. м земя, вилно селище "Вили Лукс" с 14 089 кв. м и вилите "Незабравка", "Роза", "Кокиче", "Русалка" и "Нимфа", както и ресторант "Ерма" със застроена площ 1374 кв. м заедно с терен от 6474 кв. м, всички собственост на "Златни пясъци" АД, са ипотекирани срещу кредит от "Стопанска и инвестиционна банка" АД. Длъжник по кредита в размер на $1 100 833 заедно със "Златни пясъци" АД е и регистрираното в София "Златни" АД - работническо-мениджърското дружество, което закупи остатъчния държавен дял от курортното дружество с кредит от същата банка, гарантиран от германския туроператор "Некерман". Няма нищо нередно, това е допълнително обезпечение за получения кредит, от който ни остава да издължим около $1 млн., коментира изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД Николай Недков. Според него новото обезпечение се налагало заради желанието на "Стопанска и инвестиционна банка" АД да бъде "по-изрядна от всички останали банки". Останалите акционери на "Златни пясъци" АД нямат основания за притеснение, че 32 490 кв. м от златната земя заедно с постройките върху нея ще преминат във владение на банката, тъй като всеки взет лев ще бъде издължен, заяви г-н Недков. Той припомни, че предвиденото в приватизационния договор плащане за миналата година е извършено 100 процента, а инвестиционната програма е преизпълнена с $30 000. Предстоят още четири плащания по договора до май 2005 г. С ресторант "Дионисос" се е увеличила собствеността на "Златни пясъци сервиз" АД. Дружеството бе създадено като дъщерно на "Златни пясъци" АД малко преди приватизацията, като в активите му бе включена цялата инфраструктура на комплекса. Поддръжката й е много скъпа и прехвърляме на ресторанта заедно с правото на строеж, за да дадем възможност на "Златни пясъци сервиз" АД да се самоиздържа, поясни г-н Недков.
Източник: Черно море (09.07.2001)
 
Група начело с директора на общинската дирекция "Обществен ред и контрол" Павлин Павлов е демонтирала рамената на бариерите на входовете на Златни пясъци, откарала ги е в склад на община Варна на територията на града и е запечатала КПП-тата на курорта, оплакаха се в ранния следобед шефовете на "Златни пясъци" АД и дъщерното му "Златни пясъци сервиз" АД. Демонтирането на бариерите е разпоредено в издадена преди ден от кмета Кирил Йорданов заповед No 1481, основана на текстове от ЗМСМА, Закона за пътищата и Закона за административното производство във връзка с постъпили жалби от граждани за нарушаване на обществения ред и ограничаване на свободния достъп до територията на Златни пясъци. В нея изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД е задължен да премахне временните обекти КПП и да осигури безпрепятствен достъп в комплекса. Срокът за доброволно изпълнение е 12 часа от връчването на заповедта. Както и предишните две кметски заповеди с подобно съдържание, и тази вчера бе светкавично отменена от областния управител Николай Пантев. Малко след 14 часа бе възстановена и работата на контролно-пропускателната система, разстроена при демонтажа. Още тази сутрин кметът Кирил Йорданов пък ще внесе жалба във Върховния административен съд против заповедта на областния управител, отменяща неговата, и ще иска отмяната й. Това може да стане до дни, но има възможност и за незабавна реакция, поясниха от пресцентъра на община Варна
Източник: Черно море (12.07.2001)
 
Плажове на Златни пясъци могат да бъдат затворени заради опасността от постоянно просмукващи се в тях фекални води. За това алармират варненски медии, позоваващи се на заключения на ХЕИ, ВиК и РИОСВ. От две седмици мръсните води от избиващ колектор под хотел "Бонита" поддържат огнище на зараза, казват специалистите. Като причина за проблема се сочи калпаво скачване на канализацията при хотелите "Рио", "Бонита" и "София", както и лошо управление от страна на "Златни пясъци сервиз". От "Златните" пък твърдят, че причината са нерегламентираните действия на "Бирс", фирмата, която реконструира хотел "Интернационал". На много места в комплекса е въведен воден режим, а в същото време туристите газят отпадни води по крайбрежната алея. Вероятно ще бъде въведен режим на 20-те басейна в комплекса. Дневният разход на вода от гост на курорта е около 250 л. За сравнение- във Варна той е около 100 л на ден. Според експерти при капацитет от 18 000 легла в "Златни пясъци" на ден отиват 4 500 000 л вода.
Източник: Сега (20.07.2001)
 
Съветът на директорите на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.ХII.2001 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Варна, к. к. Златни пясъци, в залата на дирекцията на "Златни пясъци" - АД, Варна, при дневен ред: намаляване капитала на "Златни пясъци - Сервиз" - АД; проект за решение - ОС на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, приема направеното от съвета на директорите предложение за намаляване на капитала на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, Варна. Поканват се акционерите на дружеството или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място.
Източник: Държавен вестник (30.10.2001)
 
Експерти от Министерството на икономиката подготвят нова схема за договаряне на сделката за "Златни пясъци" АД, която беше сключена миналата година. Възможно е от капитала на дружеството да бъде извадена дъщерната фирма "Златни пясъци сервиз", в която е апортирана общата инфраструктура на комплекса. Така тя ще може да се стопанисва от всички собственици в курорта, съвместно с община Варна.
Източник: Стандарт (12.11.2001)
 
След първото у нас частно енергоразпределително дружество в курорта Златни пясъци - "Златни пясъци сервиз", ще бъде създадено и първото недържавно ВиК- дружество. Това съобщи изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД Николай Недков. Досега курортът е бил считан за краен потребител, независимо че в този вид инфраструктура дружеството е инвестирало 7-8 милиона лева, давало е за поддръжката й 800-900 хиляди лева годишно. Николай Недков подчерта, че тъй нареченият по думите му въпрос за инфраструктурата в курорта е решен по най-добрия начин и за курортния комплекс, и за държавата.
Източник: Дневник (19.12.2001)
 
"ЕРП Златни пясъци" АД (с предишна фирма "Златни пясъци Сервиз" АД), Варна, на основание чл. 202 във връзка с чл. 150 ТЗ уведомява кредиторите на дружеството, че с решение на общото събрание от 10.ХII.2001 г. капиталът на дружеството е намален от 11 398 000 лв. на 3 098 000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите си, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването в "Държавен вестник".
Източник: Държавен вестник (21.06.2002)
 
За 29,5 милиона лева е оценена инфраструктурата на курорта Златни пясъци, съобщи изпълнителният директор на едноименното туристическо дружество Николай Недков. Според него оценката, направена от експерти на Министерството на икономиката е изключително коректна. Проблемът с поддържането на инфраструктурата, която бе включена в приватизационната сделка "Златни пясъци - АД, - Томас Кук /Некерман/ заедно с няколко хотела и туристически обекта, предизвика конфликт между многобройните собственици в курорта. Икономическото ведомство и община Варна поеха ангажимента да посредничат в разрешаването на споровете. Вече е създадено и реално действа дружеството "Електроразпределение - Златни пясъци". Сегашното дружество "Златни пясъци - сервиз" ще бъде разделено на две дружества - "В и К - Златни пясъци" и "Паркоподдържане - Златни пясъци". Обособените дружества ще бъдат изчистени от неприсъщи активи. От тези три дружества всеки собственик на хотел ще си вземе дялове или акции, в зависимост от схемата за участие, пропорционално на броя на леглата в хотелите.
Източник: БТА (22.07.2002)
 
29,5 млн. лева е оценката на инфраструктурата на курорта “Златни пясъци”, стана ясно вчера. Тя е направена от икономическото министерство и е изключително коректна, съобщи изпълнителният директор на туристическото дружество Николай Недков. Според него в началото на есента ще се изясни и схемата за закупуване на акции или дялове от дружествата, които ще бъдат обособени специално за поддържането на инфраструктурата на курорта. Вече е създадено дружеството "Електроразпределение - Златни пясъци", предстои фирмата "Златни пясъци - сервиз" да бъде разделена на две – "В и К” и "Паркоподдържане”.
Източник: Дневник (22.07.2002)
 
Съветът на директорите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 20.IХ.2002 г. в 11 ч. във Варна, к. к. Златни пясъци, заседателната зала на дирекцията, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; проект за решение: ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2001 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС одобрява доклада на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.; 4. предложение за разпределение на печалбата на дружеството за 2001 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределяне на печалбата за 2001 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2001 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им по управление на същото през 2001 г.; 6. назначаване на експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение: ОС назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 8. определяне възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОС определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите съгласно предложението на акционерите. Поканват се акционерите на дружеството или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще се извърши в деня на общото събрание от 10 ч. до 10 ч. и 45 мин. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в управлението на дружеството във Варна, к. к. Златни пясъци, отдел "Правен". При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Източник: Държавен вестник (09.08.2002)
 
В момента ВиК-мрежата, канализацията и елмрежата в курорта Златни пясъци са в критична точка на експлоатация, каза изпълнителният директор на ВиК-дружеството на комплекса Веселин Русев. Капацитетът на системите вече бил запълнен с новопостроените през миналата година хотели и извършващите се в момента реконструкции, които ще фиксират броя на леглата на около 20 000. Тази година в подмяна на тръби и укрепителни работи дъщерното дружество за ВиК към "Златни пясъци" АД влага 500 000 лв.
Източник: Черно море (09.04.2003)
 
"Очакваме силен сезон, 10% ръст на приходите и туристите и около 1,4-1,5 млрд. долара приходи от туризъм за годината", сподели оптимистично вицепремиерът Николай Василев след официалното откриване на сезон Лято'03 в Златни пясъци. Варненската групировка ТИМ пък е купила терена на клона на Булбанк в курорта и смята да изгражда хотелски комплекс. ТИМ е собственик и на "Св. Св. Константин и Елена". Мълвата твърди, че предстои решителната битка за отвоюване от ТИМ на комплекса "Сейнт Елиас" в местността "Св. Константин", собственост на МG. Славчо Христов пък е открил тук втори "Pr.Club" след преименувания ресторант "Олимп" в София. Въпреки всичко това или заради това собствениците в Златни пясъци демонстрират по-голяма отстъпчивост. След тежка среща в присъствието на половината ръководство на Министерството на икономиката всички собственици на хотели и ресторанти в "Златни пясъци" обявиха, че са споразумели по основните проблеми в курорта- поддържането на инфраструктурата и пропусквателния режим."Златни пясъци 2000" и Съюза на хотелиерите в Златни пясъци "Златни пясъци" АД няма да има общо дружество за инфраструктурата, каквато бе доскорошната идея. Трите инфраструктурни дружества: "ВиК - Златни пясъци", "Паркстрой - Златни пясъци", и ЕРП- Златни пясъци" остават собственост на "Златни пясъци" АД. Другите ще плащат инфраструктурни такси в спецсметки. Ще се излъчват контрольори, които ще одобряват харчовете. Както в Албена, в Ривиера и в Слънчев бряг и тук ще има общ пропусвателен режим и платен вход. "Ще определяме таксите според наплива на коли", съобщи изпълнителният директор Николай Недков и уточни, че те ще варират между 2 и 4 лв. 90 000 лв. е инвестицията за подновяване на КПП-тата и от началото на юни бариерите ще заработят, ако ВКП отмени собственото си решение за премахване на режима от миналата година. В Златни пясъци ще е един от най-големите аквапаркове в Европа. Съоръжението е изградено върху 40 000 кв.м., а капацитетът му е 3000 посетители по едно и също време. Срещу 20 лв. за възрастен и 8 лв. за деца от 90 до 120 см. ще могат да се ползват широка пързалка "Дива река", пързалка "Ниагара", две пързалки "Черни дупки", Мултипързалка за състезания и високоскоростна пързалка "Камикадзе". Очаква се към средата на юни съоръжението да заработи.
Източник: Сега (19.05.2003)
 
Издаване на лиценз за ново електроразпределително предприятие (ЕРП) ще се гледа от Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) тази седмица, съобщи зам.-председателят на комисията Игнат Томанов. ЕРП-то се казва "Слънчев бряг" и ако получи лиценз, то ще е на практика деветото в България и няма да може да се приватизира заедно с останалите седем, чиято процедура се обявява всеки момент. Комисията е задължена да разгледа казуса, защото през юли 5-членен състав на Върховния административен съд реши, че отказът на комисията да издаде лиценз на "Слънчев бряг" като за ново ЕРП е незаконосъобразен, каза Томанов. По случая се водят преговори за извънсъдебно споразумение, коментира енергийният министър Милко Ковачев. "Доколкото знам става въпрос за около 100 000 лв., които курортът претендира, че е вложил в електроенергийната си мрежа. Това обаче трябва да се установи от независим оценител", каза Ковачев. Той допусна, че това е една от причините за поредното забавяне на обявяването на процедурата за продажба на 7-те ЕРП - вместо на 15-ти, както бе обещано, то се отлага за 22-ри септември. Поводът е, че мрежата на курорта все още се води в активите на ЕРП "Стара Загора". По същия начин преди 3 години от електроразпределителната мрежа на Варна се е отделила тази на курорта "Златни пясъци". За нея обаче ДКЕР е издала лиценз още тогава и на практика в страната има не 7, а 8 ЕРП-та. Това, което обслужва "Златни пясъци" няма да се продава заедно с ЕРП "Горна Оряховица", към чиято територия спада. "Уведомих за случая вицепремиера Лидия Шулева, която е принципал на дружеството "Слънчев бряг", преди да замине за Мексико и се разбрахме да проучи случая след като се върне", каза още енергийният министър.
Източник: Сега (15.09.2003)
 
"Златни пясъци" АД притежава 6 хотела и освен това има собственост върху 80 на сто от магазините и снекбаровете в комплекса. Дружеството е собственик на ЕРП "Златни пясъци" ­ това е първото частно електроразпределително предприятие, което е собственик на всички енергопреносни системи от комплекса. Само за две години от своето съществуване и вземане на лиценза нашето ЕРП успя да осъществи двойно захранване на всички обекти в комплекса и вече има пълна гаранция за избягване на всякакви инциденти при доставката на електричество. От миналата година съществува и частно ВиК "Златни пясъци", което също се развива успешно. Благодарение на инвестициите, осъществени от "Златни пясъци" АД, а след това от самото дружество, в рамките на няколко години напълно ще се подмени цялата водопреносна мрежа в курорта и всички обекти ще бъдат захранени надеждно. От следващата година дружеството става абсолютно независимо от авариите, които предизвикваха инфарктни моменти през лятото, понеже получавахме доста голямо количество вода от ВиК ­ Варна. А тръбопроводната система между Варна и "Златни пясъци" преминава през свлачищни зони и имаше случаи, когато аварии не се отстраняваха по цяла седмица, докато при нас е фатално и за 4 ­ 5 часа да няма вода. През тази година ще направим инвестицията за второ захранване и така дори при авария на едно трасе комплексът ще има захранване от втори източник. Единственият проблем е, че ползва вода от водоизточник, който е собственост на държавата, и нейната цена е 50 ст. /куб. м, докато цената на водата, когато се продава на държавно-общинските ВиК, струва 2 ст./куб. м.
Източник: Кеш (05.12.2003)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.VIII.2003 г. по ф. д. № 4399/99 вписа промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: заличава като членове на съвета на директорите Веселин Бориславов Русев и Величко Константинов Великов; вписва като член на съвета на директорите Лъчезар Здравков Димитров; заличава като прокурист и представляващ Лъчезар Здравков Димитров; вписва като изпълнителен директор и представляващ дружеството Лъчезар Здравков Димитров.
Източник: Държавен вестник (03.02.2004)
 
След всеки пороен дъжд в курорта Златни пясъци алеите се превръщат в реки, а обратни води се връщат в канализацията. Преди няколко дни се появиха съобщения, че мръсна вода е заляла луксозни хотели в курорта, а информацията беше опровергана много остро от собствениците им. Основната причина за проблемите в комплекса е, че капацитетът на пречиствателната му станция е надхвърлен отдавна и пречистването не се извършва напълно. Хотелиери и браншовици алармират за проблема от няколко години. Ефект обаче няма. Проблемът с недостатъчния капацитет на пречиствателната станция стана особено остър с бума на застрояването край Варна през последните години. "Проблеми с канализационната система на комплекса няма, тя работи нормално", заяви Ирина Угринска от пресслужбата на "Златни пясъци" АД. "Истината е, че проблем има с пречиствателната станция, чийто капацитет е недостатъчен, и се предвижда изграждането на нова", гласи становище на едноименното дружество. "Златни пясъци" АД стопанисва инфраструктурата в курорта чрез трите си дъщерни дружества - "ВиК - Златни" ООД, "Електроразпределение - Златни" ООД и "Паркстрой" ООД. "Пречиствателната станция в Златни пясъци поема над два пъти повече отпадни води от заложеното. При изграждането й преди повече от 20 години тя е била разчетена да обслужва между 15 и 17 хил. туристи. В момента тя обслужва над 35 хил. души", разказа директорът на "ВиК - Златни" Веселин Русев. Едва в началото на годината Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви конкурс за изработването на идеен проект, но по него няма движение. Всичко зависи от идейния проект, а финансиране най-вероятно ще се търси по линия на европейските фондове. Според Русев основният проблем при изграждането на новата пречиствателна станция е, че няма свободна площадка. Новото съоръжение обаче ще трябва да реши въпроса с пречистването на отпадните води в следващите поне 20-25 години. Мощностите да трябва да поемат обслужването на около 65 хил. души. Русев каза, че при изграждането на новата станция и разширяването на канализационната мрежа ще се стигне и до втори проблем - със собствеността. ВиК и канализационната система са частна собственост, докато пречиствателната станция е на ВиК - Варна, което е 51% държавна. Според застроително-регулационния план на Златни пясъци, одобрен през септември 2003 г., капацитетът на комплекса след приключване на тазгодишното строителство вече е близо 24 хил. легла. Извън тези числа остават няколко хиляди варненци, които постоянно или временно живеят във вилните зони "Ален мак", "Журналист", край Кабакум и други. В района непрекъснато никнат туристически обекти. В бройката трябва да бъдат включени и планираните ваканционни жилища. Всички те се надяват на пречиствателната станция. Още през февруари варненската община поиска спешно експертно мнение от МРРБ за решаването на проблема. Той е сред най-належащите за туризма, смята и изпълнителният директор на ваканционен клуб "Ривиера" Людмила Ненкова.
Източник: Дневник (26.08.2005)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "ЕРП Златни пясъци" - АД, по ф. д. № 4399/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (21.11.2006)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 262к, ал. 2 ТЗ с разпореждане от 20.IV.2007 г. по ф. д. № 4399/99 допуска прилагането на договор за преобразуване на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез вливане на преобразуващото се търговско дружество в приемащото търговско дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, и писмен доклад за преобразуването, съставен от управителните органи на дружествата.
Източник: Държавен вестник (08.05.2007)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.VII.2007 г. по ф. д. № 4399/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "ЕРП Златни пясъци" - АД: вписа преобразуването на "ЕРП Златни пясъци" - АД, чрез отделяне от него чрез придобиване от "ЕСП Златни пясъци" - ООД, на имущество, служещо за извършване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия за територията на к. к. Златни пясъци; приемащото дружество "ЕСП Златни пясъци" - ООД, е правоприемник на част от активите и пасивите на "ЕРП Златни пясъци" - АД, подробно описани в договора за преобразуване от 12.I.2007 г.; заличава като член на СД и представляващ дружеството Елена Добрева Петкова; вписва нов предмет на дейност: разпределение на електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци, Варна; вписва изменения в устава на дружеството, приети на ОС на акционерите на 19.VI.2007 г.
Източник: Държавен вестник (27.07.2007)
 
ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на 19.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (04.09.2009)
 
Цеховете и фирмите, които ползват ток средно напрежение, не знаят на каква цена ще купуват необходимата им енергия в близките месеци. Дори и ЕРП-тата не знаят на каква цена ще трябва да фактурират доставения ток, твърдят от бранша. Според Закона за енергетиката след 1 юли тези предприятия вече не трябва да плащат тока по регулирани от ДКЕВР тарифи, а да си набавят енергия от търговци на свободния пазар. Срокът за избор на търговци е 3 месеца. В рамките на 30 дни, считано от 1 юли, ЕРП-тата, чиито клиенти са фирмите на средно напрежение, трябва да ги предупредят да си намерят търговец, който да ги снабдява с ток. След това предприятията имат срок от 2 месеца да сключат договори с търговците. Този срок изтича на 1 октомври. Ако дотогава фирмите не са сключили договор с търговец, ще купуват необходимата им енергия от т. нар. доставчик от последна инстанция, каквито са НЕК, ЧЕЗ, ЕВН, "Енерго-Про" и ЕРП "Златни пясъци". На практика обаче не е ясно по какви тарифи ще се продава токът средно напрежение след 1 август. Въпреки че 1 юли вече мина, заради промените в Закона за енергетиката, целящи свалянето на цените на тока за бита, новите тарифи се очаква да бъдат определени от ДКЕВР до 1 август. В това решение обаче няма да има регулирана цена за средното напрежение, тъй като според закона тя вече не се определя от ДКЕВР. В същото време предприятията на средно напрежение още няма да са си избрали търговец на ток от свободния пазар. Оказва се, че за периода между 1 август и 1 октомври и ЕРП-тата и клиентите им на средно напрежение в момента не знаят на какви цени ще се търгува токът. Едно от ЕРП-тата дори е изпратило писмено запитване по въпроса до ДКЕВР, на което все още няма отговор. Възможно е проблемът да бъде решен още днес, когато в регулатора ще бъде проведено обществено обсъждане на методиката за определяне на цените на тока на доставчик от последна инстанция.
Източник: Стандарт (15.07.2013)
 
ДКЕВР проверява ЕРП-тата и „Топлофикация София“ Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) започва проверки на електроразпределителните дружества и „Топлофикация София", съобщиха от регулатора. Причината за одитите е в ДКЕВР множество сигнали от граждани и организации за нередности от страна на ЧЕЗ, ЕВН и ЕНЕРГО-ПРО. Днес проверки започнаха и в „ЕРП Златни пясъци" АД и „Топлофикация София" ЕАД. Припомняме, че от началото на 2013 година дейността на електроразпределителните дружества на територията на страната беше проверявана на няколко пъти от различни институции. Самата ДКЕВР извърши одит на дейността, свързан с високите сметки за електричество през февруари. Освен това действията на дружествата беше анализирана от прокуратурата, Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Проверката на АДФИ откри, че и трите ЕРП-та са заобикаляли Закона за обществените поръчки, от прокуратурата алармираха за сериозни нарушения в цялата енергетика - пропуски в дейността на ДКЕВР и енергийното министерство, както и нарушения в Националната електрическа компания (НЕК) и ЕРП-тата За новия одит стана ясно от първите думи на Боян Боев начело на регулатора. Проверяваният период е пет години и половина назад. Одитите ще продължат четири месеца, но при нужда срокът им може да бъде удължен. Ако бъдат констатирани нарушения, ще има и наказания, обявиха от още от регулатора
Източник: 24 часа (07.01.2014)
 
"Златни пясъци" АД отчита печалба в размер на 4,509 млн. лв. през третото тримесечие на годината, след загубата от 738 хил. лв. през второто тримесечие, показват данните от консолидирания финансов отчет, разпространен чрез БФБ – София. Курортният комплекс приключва деветмесечието с печалба в размер на 1,729 млн. лв. спрямо загубата от 2,780 млн. лв. в края на полугодието. Приходите от дейността остават с 31% по-ниски - в размер на 25,8 млн. лв. при 37,6 млн. лв. през 2015 г. Разходите по икономически елементи също са по-високи – в размер на 14,4 млн. лв. в сравнение с 13,9 млн. лв. година по-рано. Печалбата на една акция е 0,264 лв. при 0,275 лв. през същия период на миналата година, което бележи понижение с 4%.Основните направления в дейността на групата са туристическа дейност, управление и поддръжка на инфраструктурата на едноименния курортния комплекс, снабдяване с електрическа енергия и питейна вода. Златни пясъци АД консолидира ЕРП Златни пясъци АД, Паркстрой Златни пясъци ООД, Голден Трейдинг ООД, ВиК Златни пясъци ООД, ЕСП Златни пясъци ООД. От началото на годината акциите на Златни пясъци поскъпват с 46,46%, а през последната една година цената им се увеличава до 52,56%. Пазарната капитализация е 13,552 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (29.11.2016)
 
„Златни пясъци“ АД приключва годината с печалба в размер на 1,027 млн. лв. в сравнение със загубата от 214 хил. лв. година по-рано, показва консолидираният отчет на дружеството, разпространен чрез БФБ – София. За сравнение, към 30 септември Златни пясъци отчита печалба в размер на 12,729 млн. лв., което означава, че през последните три месеца от годината дружеството губи 702 хил. лв. Въпреки това загубата между октомври и декември 2016 г. е близо три пъти по-малка в сравнение с последното тримесечие на 2015 г. , когато дружеството губи над 2 млн. лв.Към края на миналата година приходите от дейността се свиват с над 31% на годишна база до 25,8 млн. лв. Разходите по икономически елементи достигат 14,4 млн. лв., показва още отчетът на дружеството. Към 31 декември активите на „Златни пясъци“ са в размер на 107,9 млн. лв., като се увеличават с 3,26% за една година. Пасивите са за 8,1 млн. лв., което също представлява покачване на годишна база с 26,2%. Основните направления в дейността на групата са туристическа дейност, управление и поддръжка на инфраструктурата на едноименния курортния комплекс, снабдяване с електрическа енергия и питейна вода. Златни пясъци АД консолидира ЕРП Златни пясъци АД, Паркстрой Златни пясъци ООД, Голден Трейдинг ООД, ВиК Златни пясъци ООД, ЕСП Златни пясъци ООД. От началото на годината акциите на „Златни пясъци“ поскъпват с 26,3%, като за година ръстът достига 60%. Пазарната капитализация е 15,585 млн. лв.
Източник: Инвестор.БГ (20.02.2017)