Новини
Новини за 2001
 
Съветът на директорите на "Златни пясъци сервиз" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 30.III.2001 г. в 10 ч. в к. к. Златни пясъци в дирекция "Златни пясъци" при следния дневен ред: 1. изменение на устава на дружеството - промяна на предмета на дейност на дружеството; проект за решение - ОС приема предложение за изменение на устава относно промяна предмета на дейността на дружеството; 2. отчет за дейността на дружеството през 2000 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейност на дружеството за 2000 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя по счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 2000 г.; 4. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; проект за решение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2000 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им за 2000 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им за 2000 г.; 6. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2001 г.; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител за 2001 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството; проект за решение - ОС определя размера на възнаграждението на членовете на съвета на директорите на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите всеки работен ден от 10 до 16 ч. в офиса на дружеството - Варна, к. к. Златни пясъци, дирекция "Златни пясъци".
Източник: Държавен вестник (23.02.2001)
 
"ЛУКойл Нефтохим" АД получи лиценз за производство на електрическа и топлинна енергия за срок от 15 години. Държавната комисия за енергийно регулиране даде 30-годишен лиценз и на "Златни пясъци - сервиз" АД за разпределение на електрическа енергия. Така лицензираните дружества в енергетиката станаха 77.
Източник: Стандарт (19.05.2001)
 
Ваканционното селище "Оазис", разположено върху 11 927 кв. м земя, вилно селище "Вили Лукс" с 14 089 кв. м и вилите "Незабравка", "Роза", "Кокиче", "Русалка" и "Нимфа", както и ресторант "Ерма" със застроена площ 1374 кв. м заедно с терен от 6474 кв. м, всички собственост на "Златни пясъци" АД, са ипотекирани срещу кредит от "Стопанска и инвестиционна банка" АД. Длъжник по кредита в размер на $1 100 833 заедно със "Златни пясъци" АД е и регистрираното в София "Златни" АД - работническо-мениджърското дружество, което закупи остатъчния държавен дял от курортното дружество с кредит от същата банка, гарантиран от германския туроператор "Некерман". Няма нищо нередно, това е допълнително обезпечение за получения кредит, от който ни остава да издължим около $1 млн., коментира изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД Николай Недков. Според него новото обезпечение се налагало заради желанието на "Стопанска и инвестиционна банка" АД да бъде "по-изрядна от всички останали банки". Останалите акционери на "Златни пясъци" АД нямат основания за притеснение, че 32 490 кв. м от златната земя заедно с постройките върху нея ще преминат във владение на банката, тъй като всеки взет лев ще бъде издължен, заяви г-н Недков. Той припомни, че предвиденото в приватизационния договор плащане за миналата година е извършено 100 процента, а инвестиционната програма е преизпълнена с $30 000. Предстоят още четири плащания по договора до май 2005 г. С ресторант "Дионисос" се е увеличила собствеността на "Златни пясъци сервиз" АД. Дружеството бе създадено като дъщерно на "Златни пясъци" АД малко преди приватизацията, като в активите му бе включена цялата инфраструктура на комплекса. Поддръжката й е много скъпа и прехвърляме на ресторанта заедно с правото на строеж, за да дадем възможност на "Златни пясъци сервиз" АД да се самоиздържа, поясни г-н Недков.
Източник: Черно море (09.07.2001)
 
Група начело с директора на общинската дирекция "Обществен ред и контрол" Павлин Павлов е демонтирала рамената на бариерите на входовете на Златни пясъци, откарала ги е в склад на община Варна на територията на града и е запечатала КПП-тата на курорта, оплакаха се в ранния следобед шефовете на "Златни пясъци" АД и дъщерното му "Златни пясъци сервиз" АД. Демонтирането на бариерите е разпоредено в издадена преди ден от кмета Кирил Йорданов заповед No 1481, основана на текстове от ЗМСМА, Закона за пътищата и Закона за административното производство във връзка с постъпили жалби от граждани за нарушаване на обществения ред и ограничаване на свободния достъп до територията на Златни пясъци. В нея изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД е задължен да премахне временните обекти КПП и да осигури безпрепятствен достъп в комплекса. Срокът за доброволно изпълнение е 12 часа от връчването на заповедта. Както и предишните две кметски заповеди с подобно съдържание, и тази вчера бе светкавично отменена от областния управител Николай Пантев. Малко след 14 часа бе възстановена и работата на контролно-пропускателната система, разстроена при демонтажа. Още тази сутрин кметът Кирил Йорданов пък ще внесе жалба във Върховния административен съд против заповедта на областния управител, отменяща неговата, и ще иска отмяната й. Това може да стане до дни, но има възможност и за незабавна реакция, поясниха от пресцентъра на община Варна
Източник: Черно море (12.07.2001)
 
Плажове на Златни пясъци могат да бъдат затворени заради опасността от постоянно просмукващи се в тях фекални води. За това алармират варненски медии, позоваващи се на заключения на ХЕИ, ВиК и РИОСВ. От две седмици мръсните води от избиващ колектор под хотел "Бонита" поддържат огнище на зараза, казват специалистите. Като причина за проблема се сочи калпаво скачване на канализацията при хотелите "Рио", "Бонита" и "София", както и лошо управление от страна на "Златни пясъци сервиз". От "Златните" пък твърдят, че причината са нерегламентираните действия на "Бирс", фирмата, която реконструира хотел "Интернационал". На много места в комплекса е въведен воден режим, а в същото време туристите газят отпадни води по крайбрежната алея. Вероятно ще бъде въведен режим на 20-те басейна в комплекса. Дневният разход на вода от гост на курорта е около 250 л. За сравнение- във Варна той е около 100 л на ден. Според експерти при капацитет от 18 000 легла в "Златни пясъци" на ден отиват 4 500 000 л вода.
Източник: Сега (20.07.2001)
 
Съветът на директорите на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 10.ХII.2001 г. в 10 ч. в седалището на дружеството, Варна, к. к. Златни пясъци, в залата на дирекцията на "Златни пясъци" - АД, Варна, при дневен ред: намаляване капитала на "Златни пясъци - Сервиз" - АД; проект за решение - ОС на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, приема направеното от съвета на директорите предложение за намаляване на капитала на "Златни пясъци - Сервиз" - АД, Варна. Поканват се акционерите на дружеството или техни писмено упълномощени представители да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на акционерите и пълномощниците на акционерите ще се извърши в деня на общото събрание от 9 ч. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място.
Източник: Държавен вестник (30.10.2001)
 
Експерти от Министерството на икономиката подготвят нова схема за договаряне на сделката за "Златни пясъци" АД, която беше сключена миналата година. Възможно е от капитала на дружеството да бъде извадена дъщерната фирма "Златни пясъци сервиз", в която е апортирана общата инфраструктура на комплекса. Така тя ще може да се стопанисва от всички собственици в курорта, съвместно с община Варна.
Източник: Стандарт (12.11.2001)
 
След първото у нас частно енергоразпределително дружество в курорта Златни пясъци - "Златни пясъци сервиз", ще бъде създадено и първото недържавно ВиК- дружество. Това съобщи изпълнителният директор на "Златни пясъци" АД Николай Недков. Досега курортът е бил считан за краен потребител, независимо че в този вид инфраструктура дружеството е инвестирало 7-8 милиона лева, давало е за поддръжката й 800-900 хиляди лева годишно. Николай Недков подчерта, че тъй нареченият по думите му въпрос за инфраструктурата в курорта е решен по най-добрия начин и за курортния комплекс, и за държавата.
Източник: Дневник (19.12.2001)