Новини
Новини за 2006
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2004 г. на "ЕРП Златни пясъци" - АД, по ф. д. № 4399/99 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (21.11.2006)