Новини
Новини за 2009
 
ЕРП-Златни пясъци АД - Варна свиква Годишно общо събрание на акционерите на 19.06.2009. Дневният ред съдържа: доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
Източник: Агенция по вписвания (04.09.2009)