Новини
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VII.2000 г. по ф.д. № 2133/2000 вписа еднолично акционерно дружество "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цанко Дюстабанов 1, и с предмет на дейност: доставка на стоки и извършване на услуги, необходими за задоволяване на потребностите от организирано детско, ученическо и друго столово хранене. Дружеството е с капитал 292 000 лв., с едноличен собственик на капитала Община - Варна, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Петър Иванов Кадънков.
Източник: Държавен вестник (03.10.2000)
 
Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти в общината, стана ясно на заседанието на комисията по собственост и стопанство в общината. По предварителните разчети в сметките трябваше да бъдат събрани 100 000 лева, които ще дойдат само от Търговския дом и "Обреди". Половината от останалите общински дружества са на загуба и няма да внесат дивиденти, а ще използват парите за самофинансиране, стана ясно още на заседанието. "Ученическо и столово хранене" отчетоха 165 000 лева загуба през 2000 г. Само през първите 3 месеца дружеството отчита по 5000 лева загуби месечно. Персоналът е намален със 140 души. За радост Търговският дом е на печалба от 97 000 лева за м.г. след облагане с данъци и ще заплати 50 % от приходите си като дивидент. За сравнение през 1999 г. дружеството било с 55 000 лв. "на червено". На загуба е и Общинската охранителна фирма с 81 000 лв. за м.г.
Източник: Черно море (25.04.2001)
 
Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на културата и спорта да бъдат приспособени за извличане на допълнителни приходи е била обсъждана на неотдавнашната среща на кметския екип с ръководствата на общинските фирми, стана ясно вчера. През подземията на Двореца сега преминават единствено кабели и канализация. Площта им е около 800 кв. м, които биха могли да се отдават под наем или с договори за съвместна дейност и да се използват за барове и дискотеки, е мнението на общинарите. Това според тях е удачен вариант за намаляване загубата на дружеството, която за деветмесечието на тази година възлиза на 431 000 лв., а до края й се очаква да достигне половин милион. На загуба работят и "Стопанска и спомагателна дейност", и "Ученическо и столово хранене", печалбата на "Дезинфекционна станция" за 9-те месеца е 20 000 лв., а миналата година е била 4 пъти повече. От 396 000 лв. за миналата година на 150 000 сега е паднала и печалбата на общинската фирма "Пазари", затова пък активите й са увеличени с около 1,5 - 2 млн. лв., посочи шефът на общинската дирекция "Собственост и стопанство" Стоян Стоянов. Към списъка с подетите от това дружество реконструкции, модернизации и изграждане на нови пазарни площадки следващата година се очаква да бъде прибавен и т.нар. син пазар до Юнашкия салон. Миналогодишната загуба от 139 000 лв. на "Градски транспорт" за деветмесечието на тази година е трансформирана в счетоводна печалба от 98 000 лв. Това дружество, подобно на Двореца на културата и спорта, също се предвижда да отдава неизползваеми терени под наем или с договори за съвместна дейност. Общинската охранителна фирма от минус 81 000 лв. миналата година вече формира 15 000 лв. печалба. Към 30 септември т.г. балансът на "Обреди" е положителен със 116 000 лв. Печалбата за годината се очаква да е в размер на 125 000 лв., което е над три пъти повече от 36-те хиляди лв. печалба за 2000 г. През следващата година ще направим всичко възможно да подобрим резултатите на общинските фирми, увери г-н Стоянов. Предвижда се на нова среща с ръководствата на дружествата те да бъдат запознати с условията, които различните банки предлагат за кредитиране след разчупването на банковата система.
Източник: Черно море (14.11.2001)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2001 г. на "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, по ф. д. № 2133/2000 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (18.02.2003)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2002 г. на "Ученическо и столово хранене" - ЕАД, по ф. д. № 2133/2000 е представен в търговския регистър.
Източник: Държавен вестник (06.02.2004)
 
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.III.2004 г. по ф. д. № 2133/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за "Ученическо и столово хранене" - ЕАД: заличава Георги Пасков Ташков, Щерю Наумов Наумов и Пенка Георгиева Богданова като членове на съвета на директорите и представляващи дружеството; вписва като членове на съвета на директорите и представляващи дружеството Румен Тодоров Радев, Емил Йорданов Маринов и Йордан Христов Стоянов.
Източник: Държавен вестник (18.02.2005)
 
От 3 до 5 хиляди лева глоба може да бъде наложена на всяка една от 52-те детски градини във Варна заради неспазена законова процедура за доставката на храна. Дейността досега е извършвана от общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ на базата на старо решение на общинския съвет, но без сключени договори. Заради липсата им Държавната финансова инспекция е написала актове на всички детски заведения, които директорите им все още обжалват. Ако актовете не паднат в съда и бъдат издадени наказателни постановления, глобите и разходите за адвокатски услуги ще бъдат платени от бюджета на общината. Това стана ясно по време на днешнотото заседание на общинския съвет. Съветниците решиха да възложат на кмета да сключи договор със същата фирма за храненето на малчуганите от 1 юли. Това е възможно благодарение на поправка в Закона за обществени поръчки, с която общинската фирма ще може да извършва дейността без конкурс.
Източник: Преса (13.06.2014)
 
Общинският съвет във Варна да стегне подопечната си фирма „Ученическо и столово хранене”, настоява кметът Иван Портних. Поводът е доклад на експерти от РЗИ-Варна, според който дружеството си е позволило да предлага по-малки грамажи в менюто на децата от 3 години до 7 години в забавачките в града. На хлапетата масово се давали салати по 50, вместо по 100 грама. Готовите следобедни закуски пък тежали 70, а не 100 грама. Освен това, в менюто липсвали ядки, а картофите, оризът, млякото и соковете били недостатъчни, за да гарантират минималния енергиен прием от необходимите за нормален детски растеж 1178 килокалории.
Източник: Монитор (21.04.2015)