Новини
Новини за 2001
 
Общинските дружества ще бъдат освободени от внасяне на дивиденти в общината, стана ясно на заседанието на комисията по собственост и стопанство в общината. По предварителните разчети в сметките трябваше да бъдат събрани 100 000 лева, които ще дойдат само от Търговския дом и "Обреди". Половината от останалите общински дружества са на загуба и няма да внесат дивиденти, а ще използват парите за самофинансиране, стана ясно още на заседанието. "Ученическо и столово хранене" отчетоха 165 000 лева загуба през 2000 г. Само през първите 3 месеца дружеството отчита по 5000 лева загуби месечно. Персоналът е намален със 140 души. За радост Търговският дом е на печалба от 97 000 лева за м.г. след облагане с данъци и ще заплати 50 % от приходите си като дивидент. За сравнение през 1999 г. дружеството било с 55 000 лв. "на червено". На загуба е и Общинската охранителна фирма с 81 000 лв. за м.г.
Източник: Черно море (25.04.2001)
 
Възможността неизползваемите в момента мази на Двореца на културата и спорта да бъдат приспособени за извличане на допълнителни приходи е била обсъждана на неотдавнашната среща на кметския екип с ръководствата на общинските фирми, стана ясно вчера. През подземията на Двореца сега преминават единствено кабели и канализация. Площта им е около 800 кв. м, които биха могли да се отдават под наем или с договори за съвместна дейност и да се използват за барове и дискотеки, е мнението на общинарите. Това според тях е удачен вариант за намаляване загубата на дружеството, която за деветмесечието на тази година възлиза на 431 000 лв., а до края й се очаква да достигне половин милион. На загуба работят и "Стопанска и спомагателна дейност", и "Ученическо и столово хранене", печалбата на "Дезинфекционна станция" за 9-те месеца е 20 000 лв., а миналата година е била 4 пъти повече. От 396 000 лв. за миналата година на 150 000 сега е паднала и печалбата на общинската фирма "Пазари", затова пък активите й са увеличени с около 1,5 - 2 млн. лв., посочи шефът на общинската дирекция "Собственост и стопанство" Стоян Стоянов. Към списъка с подетите от това дружество реконструкции, модернизации и изграждане на нови пазарни площадки следващата година се очаква да бъде прибавен и т.нар. син пазар до Юнашкия салон. Миналогодишната загуба от 139 000 лв. на "Градски транспорт" за деветмесечието на тази година е трансформирана в счетоводна печалба от 98 000 лв. Това дружество, подобно на Двореца на културата и спорта, също се предвижда да отдава неизползваеми терени под наем или с договори за съвместна дейност. Общинската охранителна фирма от минус 81 000 лв. миналата година вече формира 15 000 лв. печалба. Към 30 септември т.г. балансът на "Обреди" е положителен със 116 000 лв. Печалбата за годината се очаква да е в размер на 125 000 лв., което е над три пъти повече от 36-те хиляди лв. печалба за 2000 г. През следващата година ще направим всичко възможно да подобрим резултатите на общинските фирми, увери г-н Стоянов. Предвижда се на нова среща с ръководствата на дружествата те да бъдат запознати с условията, които различните банки предлагат за кредитиране след разчупването на банковата система.
Източник: Черно море (14.11.2001)